Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

30.11.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği - Basın Açıklamaları - Okullarda Kılık Kıyafet Serbestliği

Kılık Kıyafet Serbestliği;

“Daha güzel giyinme, çekici olma” kaygılarıyla tüketimi pompalayacaktır. Yoksul ve dar gelirli aileler için büyük sıkıntılar oluşturacaktır.

İstediği kıyafet alınmayan ergenlik çağındaki kız çocuklarını bunalıma sürükleyecektir.

Çocuklar ve gençler arasında kıyafet tartışmalarını ön plana çıkaracak, derslere olan ilgiyi azaltacaktır.

Okul çevresinde çocuklara ve gençlere uyuşturucu satmak isteyen çetelerin işini kolaylaştıracaktır.
 

Bakanlar Kurulunca 26.11.2012 tarihinde kararlaştırılan 27 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” gereğince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak olan kılık ve kıyafette serbestlik özel okullar dışında devlet okullarına getirilmektedir.

Devlet okullarına getirilen kılık kıyafette serbestlik öğrencilerin “daha güzel giyinme, çekici olma” kaygılarıyla tüketimi körükleyecektir. Kılık kıyafet serbestliği yoksul ve dar gelirli ailelerin büyük bir sıkıntı altına girmesine neden olacaktır. Bu nedenle, aile içinde psikolojik gerilimlere ve çeşitli dramlara neden olunacaktır.

Özellikle, ergenlik çağındaki kız çocukları başta olmak üzere tüm kız çocuklarında daha güzel giyinme, çekici olma kaygıları daha baskındır. Örneğin, ertesi gün için istediği kıyafet satın alınmayan kız çocuğu okula gitmek istemeyecek ya da okula gitmede isteksiz davranacak, bunalıma girecektir. Bu durum ve moral bozukluğu öğrencinin derslerini olumsuz yönde etkileyecek ve başarısızlığına neden olunacaktır.

Ergenlik ve gençlik çağındaki kız çocukları kendilerini kıyafet ile öne çıkarmak istediklerinden, kıyafet serbestliği çocukların ve gençlerin davranış bozukluklarına neden olacaktır. Öğrenciler, dikkatlerini birbirlerinin kıyafetlerine yönlendireceklerinden derslere karşı dikkatleri dağılacaktır.

Çocukların ve gençlerin birbirleriyle olan sohbetleri dersler üzerinde değil, kıyafet üzerinde yoğunlaşacaktır. Ekonomik durumu iyi olmayan dar gelirli, yoksul aile çocukları bu sohbetler karşısında mahcup olacaktır.

Kılık kıyafette serbestlik, sınıflarda ve okullarda zengin-yoksul farklılıkları ortaya çıkararak, çocuklar ve gençler arasında bir takım zıtlıklara, anlaşmazlıklara, çatışmalara neden olacaktır. Bu nedenle, çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimleri örselenecektir. Kılık kıyafette serbestlik, bu nedenlerle çocukları ve gençleri eğitim ortamından kopartacaktır.

Kılık kıyafette serbestlik, okul kapılarında öğrencilere uyuşturucu madde satmak isteyenlerin işini kolaylaştıracağından öğrencilerin güvenliği tehlikeye girecektir.

Kılık kıyafet serbestliği nedeniyle, tüm bu olası sorunlar ve tehlikeler ailelerin ve toplumun huzursuzluğuna, mutsuzluğuna ve ailelerde çeşitli dramların yaşanmasına neden olacaktır.

Tüm bu nedenlerle, yol yakınken, kılık kıyafet serbestliğine ilişkin Yönetmeliğin Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulunca iptal edilmesini diliyor ve bekliyoruz.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan