Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.10.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Enerji Zamları Tüketici Yıktı ve Tüketti

ENERJİ ZAMLARI TÜKETİCİYİ YIKTI VE TÜKETTİ!..

60 MİLYON TÜKETİCİ BU ZAMLARLA ÇOK ZOR DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ!..

HÜKÜMET BU YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN!..
 

Son doğalgaz ve elektrik zamları tüketiciyi yıktı ve tüketti. 1 Ekim 2012 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda 1 m3 doğal gaza %9.8, 1kwh elektriğe ise yaklaşık %10 dolayında zam yapıldı.

4 kişilik bir ailenin bir yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1500 m3, 1 aylık ortalama doğal gaz tüketimi ise 125m3’tür. Gene, 4 kişilik bir ailenin bir aylık ortalama elektrik tüketimi 230.4kwh’tir.

Bu son doğal gaz ve elektrik zamları ile 4 kişilik bir ailenin aylık ve yıllık ortalama doğalgaz ve elektrik tüketimine göre; 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama doğal gaz gideri 120TL’den 132TL’ye, aylık ortalama elektrik gideri ise 75TL’den 82.42TL’ye çıktı. Böyle olunca, 4 kişilik bir ailenin bir aylık doğal gaz ve elektrik gideri ortalama 195TL’den 214,42TL’ye, bir yıllık doğal gaz ve elektrik gideri ise ortalama 2340TL’den 2573TL’ye çıktı.

Bir aylık net ücreti 701,44TL olan ve yalnızca bir asgari ücretlinin çalıştığı 4 kişilik bir ailenin ( hanenin) bir aylık ortalama doğal gaz ve elektrik gideri hane gelirinin %30,6’sını götürmektedir.

Hükümete, Başbakana, Enerji Bakanına ve diğer ilgili bakanlara soruyoruz: hangi OECD ülkesinde ya da dünyanın kaç ülkesinde doğal gaz ve elektrik giderleri asgari ücretli hanenin gelirinin %30,6’sını götürmektedir? Kaldı ki, ülkemizde resmi asgari ücretin altında geliri olan milyonlarca yoksulluk sınırında yaşayan aile ve hiç geliri olmayan, ancak, sadakalarla ve çok düşük devlet katkıları ile açlık sınırında yaşamını sürdürmeye çalışan ortalama 4,5 milyon aile vardır. Bu yoksulluk ve açlık sınırındaki milyonlarca ailenin doğal gaz ve elektrik giderleri nasıl karşılanacak?

Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar yaşamın her alanını olumsuz etkileyecek ve yaşamı pahalı hale getirecektir.

Tüketici Hakları Derneği olarak Hükümete çağrıda bulunuyoruz: dışa bağımlı yanlış enerji politikaları ile halktan yana olmayan yanlış ekonomik politikalardan bir an önce vazgeçin yanlış enerji ve yanlış ekonomik politikalar sonucunda oluşan bütçe açıklarının faturasını yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan 60 milyon tüketicinin sırtına yüklemeye hakkınız yoktur.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan