Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.06.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Baz İstasyonlarının Yerleşim Yerleri Dışına Kurulması Konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Tartışmasız Hale Gelmiştir

BAZ İSTASYONLARININ YERLEŞİM YERLERİ DIŞINA KURULMASI KONUSUNDA YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI TARTIŞMASIZ HALE GELMİŞTİR.

TÜKETİCİLER, YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARINI EMSAL GÖSTEREREK OTURDUKLARI YERLEŞİM YERLERİNE VE ÇEVRELERİNE KURULAN BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLMESİ İÇİN DAVA AÇABİLİRLER.

YERLEŞİM YERLERİ VE PARKLAR İLE KREŞ, OKUL VE HASTANE YANLARINA BAZ İSTASYONLARI KURULMAMASI İÇİN BELEDİYELERİ, BTK’YI, DİĞER İLGİLİ VE YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

BTK VE GSM YETKİLİLERİ BİLİMSEL GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR VE DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR!..

GSM ŞİRKETLERİ MASRAFTAN KAÇINDIKLARI İÇİN BAZ İSTASYONLARINI YERLEŞİM YERLERİ DIŞINA KURMAK İSTEMİYORLAR!..

DÜNYADA BİRÇOK ÜLKE BAZ İSTASYONLARI KONUSUNDA TÜRKİYE’DEN ÇOK DAHA HASSAS DAVRANIYOR!..

GSM ŞİRKETLERİNE ÇAĞRIMIZ: ANTENİNİ MAHALLEME KURMA, SAĞLIĞIMLA OYNAMA!..
 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, baz istasyonlarının yerleşim yerleri dışına kurulmasına karar vererek son noktayı koymuştur. Artık, baz istasyonlarının yerleşim yerlerine kurulamayacağı konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı tartışmasız hale gelmiştir.

GSM şirketleri, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), belediyeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kuruluşları Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararına göre hareket etmek zorundadırlar.

Bugün, Türkiye’de 45bin dolayında baz istasyonunun çok büyük bir çoğunluğu mahallelerde, çocuk parklarında, cami minarelerinde, okul, hastane ve kreş yanlarında kurulmuştur. Özellikle de yerleşim yerlerine, mahallelere, çocuk parklarına, hastane, okul ve kreş yakınlarına ve insanların çalıştıkları işyerlerine kurulan onbinlerce baz istasyonu sağlık ve güvenlik açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır.

GSM şirketleri masraftan kaçındıkları için baz istasyonlarını yerleşim yerlerinin dışına kurmak istemiyorlar. Bir kamu kuruluşu olan BTK, kamu yararını, tüketicinin sağlık ve güvenlik hakkı ile tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ön plana alması gerekirken, tam tersini yaparak yargı kararlarına saygı göstermemekte, baz istasyonlarının yerleşim yerlerine kurulmasını savunmakta, bilimsel gerçekleri çarpıtmaktadır.

Diğer taraftan, bir çok belediye aynı yanlışı yaparak para karşılığında yerleşim yerlerine, çocuk parklarına baz istasyonu kurulmasına onay vermektedir.

Türkiye’deki GSM şirketleri, dünyada olduğu gibi baz istasyonlarını ortak kullanmıyorlar. Eğer ortak kullanım gerçekleşseydi üç baz istasyonu yerine bir baz istasyonu olacaktı.

Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların insanlar üzerindeki tehlikeleri şunlardır:

• Elektromanyetik dalgalar en çok çocuklar, hamileler ve yaşlılarda etkisini göstermektedir. Özellikle çocuklarda lösemi ve beyin tümörünün artışına neden olmaktadır.

• Hücrenin kanserleşmesine neden olmaktadır.

• Sinir sisteminin tahribine yol açmaktadır.

• Bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olmaktadır.

• Kadınlarda adet bozuklukları, düşükler, erken doğumlar ve ucube bebeklerin doğmasına yol açmaktadır.

• Erkeklerde kısırlığa yol açmaktadır.

• Baş ağrısına, baş dönmesine, bunamaya unutkanlığa, sinirliliğe, uykusuzluğa, tansiyon yüksekliğine ve parkinson hastalığına neden olmaktadır.

• Gen bozukluklarına neden olmakta, kansere karşı bağışıklık sisteminden sorumlu olan P53 genine hasar vererek lenfomaya neden olmaktadır.

• Kan hücrelerinin azalmasına ve kan kimyasının bozulmasına neden olmaktadır.

• Bellek, dikkat, öğrenme, ayırt etme ve zaman algılamada azalmaya neden olmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği olarak BTK, belediyeler ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına sesleniyoruz: Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı ile tüketicinin sağlık ve güvenlik hakkına ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygılı olunuz.

Tüketicilere sesleniyoruz: mahallenize, evinizin çatısına, sağına-soluna, karşısına kurulan baz istasyonları ile mahallenizdeki çocuk parklarına, cami minarelerine, çocuklarınızın gittiği okul-kreş yakınlarına ve hastane çevresine kurulan baz istasyonlarını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını emsal gösterip, dava açarak söktürebilirsiniz.

GSM şirketlerine çağrımız:
• antenini mahalleme kurma, sağlığımla oynama!..

• çek antenimi parkımdan!..

Yakınına baz istasyonu kurulan hastaneler verici istasyonu mu sağlık kurumu mu?!..
Kanser olmak istemiyoruz!..
Çocuklara saygı istiyoruz!..

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan