Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.04.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicilerin %26,1’i Kredi Kartı Borcunun Tamamını Ödeyemiyor…

TÜKETİCİLERİN %26,1’İ KREDİ KARTI BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMİYOR…

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) TARAFINDAN DÜZENLENEN ANKETE GÖRE; TÜKETİCİLERİN %95,8’İ BANKALARIN İŞLEM ÜCRETLERİNİ FAZLA BULURKEN %90,4’Ü HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİNİ DOĞRU BULMUYOR…

ANKETE KATILAN TÜKETİCİLERİN %68,8’İ KREDİ KULLANIMI DENEYİMİNİN BANKALARA BAKIŞ AÇISINDA OLUMSUZ DEĞİŞİKLİK YAPTIĞINI BELİRTİYOR…

TÜKETİCİLERİN %64,7’SİNİN BANKA İŞLEM ÜCRETLERİNİN FARKINDA DEĞİL, %87,1’İ HESAP SÖZLEŞMELERİNİ, %79,9’U KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNİ, %77,4 KREDİ SÖZLEŞMELERİNİ OKUMADIĞINI, , %63,4’Ü İSE BU SÖZLEŞMELERE MÜDAHALE HAKKI OLDUĞUNA İNANMADIĞINI BELİRTİYOR.

THD; “ANKET SONUÇLARI TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLER AÇISINDAN TAM BİR VAHŞİ KAPİTALİZM ÖRNEĞİ YAŞANDIĞINI VURGULUYOR”…

THD, “BAŞTA HÜKÜMET VE BBDK OLMAK ÜZERE TÜM YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”…
 

Tüketici Hakları Derneği (THD) tarafından geçtiğimiz günlerde Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle yapılan banka uygulamaları hakkındaki ankete göre, ankete katılan tüketicilerin sadece %26,1’i kredi kartı borcunu ödeyebiliyor. Ankete katılanların %55,8’i kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarını bilmiyor, %79,9’u ise kredi kartı sözleşmesini okumuyor. Ankete katılan tüketicilerden %74,9’üne göre ise kredi kartı, harcamalarda artışa yol açıyor. Katılımcıların ankete verdiği yanıtlara göre bankaların sadece %55,2’si kart limitlerinin artışı için tüketicinin onayını alıyor.

382 kişinin katıldığı ankete katılanların eğitim düzeyine göre dağılımı, %65,6 yüksek okul ve üzeri, %26,3 Lise, %8,1 Ortaokul ve altı şeklinde gerçekleşti.Katılanların mesleklere göre dağılım ise; %6,1 çalışmayan, %46,7 ücretli, %10,6 serbest, %36,6 emekli şeklinde gerçekleşirken, ankete katılanların aylık kazancı 0-1000 TL olanlar %26; 1001-2500 TL olanlar %57,3; 2501 TL ve üzeri olanlar %16,7 şeklinde dağılım gösterdi.

Anketin bankaların hesap işletimlerine ilişkin tüketici algısının ölçüldüğü ikinci bölümünde ise katılımcıların %95,8’i bankaların işlem ücretlerini fazla bulduklarını, %90,4’ü hesap kullanım ücretlerini doğru bulmadıklarını belirtiyorlar. Katılımcıların %64,7’sinin bankanın kestiği işlem ücretlerinin farkında olamadığını, %87,1’inin hesap açma sözleşmesini okumadığını, %63,4’ünün bu sözleşmeye müdahale hakkı olduğuna inanmadığını belirtiyor. Anketin önemli göstergelerinden biri de bankalarının uygulamalarına kızıp bankasını değiştiren katılımcılara ilişkin sonuç oluşturuyor. Anket katılımcılarının %69,8’i (en az bir defa) bankasına kızıp bankasını değiştirdiğini belirtiyor. Bu bölümün diğer sonuçlarına göre bankaların %87,5 gibi çok büyük bir kısmı ise bankacılık işlemleri hakkında alacağı ücretleri önceden tüketicilere bildirmiyor. Ankete göre bankalar açısından sorunlu olan konulardan birisini de maaş hesabı olan müşterilere ek ödeme yapılması konusu oluşturuyor. Bu amaçla sorulan soruya katılımcıların %80,9’u bankalarının kendilerine yıllık bir ödeme yapmadığını belirtiyor.

Anketin üçüncü bölümünde tüketicilerin banka kredileri hakkındaki görüş ve algıları sorgulanıyor. Burada katılımcıların %61,2’si bankalara halen kredi borcu olduğunu, %53,9’u kredi bitmeden yeni kredi kullanma ihtiyacı olduğunu, %76,6’sı kredi ödemelerinin geçimlerinde zorluk yarattığını ifade ediyor. Ankete katılanların %77,4’ünün “Kredi kullanırken talep edilen ilave ücretler size açıkça bildirildi mi” sorusuna cevabı hayır olurken, tüketicilerin %77,4’ü kredi kullanırken sözleşmeyi okumadığını belirtiyor. Bu bölümün en çarpıcı yanıtını ise “Kredi kullanımı bankalara bakışınızda olumsuz bir değişiklik yaptı mı” sorusunu, katılımcıların %68,8’inin “evet” olarak yanıtlamış olmaları oluşturuyor. Ankete katılan tüketicilerin %63,6’sı krediyi kendi hesabının bulunduğu bankadan kullanmayı tercih ediyor.

Tüketici Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada tüm bu sonuçların, Türkiye’de bankacılık sektöründe tüketiciler açısından tam bir vahşi kapitalizm örneği yaşandığının önemli bir yansımasını oluşturduğu vurgulandı. Dernek açıklamasında bankalar velinimetleri olan tüketicilere karşı, daha saydam, duyarlı ve tüketici haklarına saygılı olmaya davet edilirken; başta hükümet ve BBDK olmak üzere yetkiler bu alanda gerekli düzenleme ve denetimleri yapmaları konusunda göreve çağırıldı, tüketiciler ise tercihlerini tüketici hakları konusunda duyarlı olan bankalardan yana kullanmaya ve hakları konusunda daha bilinçli olmaya davet edildi.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan