Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.01.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Altında Vurgun ve Aldatmaca

ALTINDA VURGUN VE ALDATMACA!..

İZİNSİZ ALTIN PİYASADA!..

“YARI ÇEYREK ALTIN” KONUSUNDA TÜKETİCİLER YANILTILIYOR …

SON GÜNLERDE HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ NEDENİYLE BÜYÜK RAĞBET GÖSTERİP ÇEYREK ALTININ YARISI ZANNIYLA ALDIĞI “YARI ÇEYREK ALTIN” 0,245 GRAM EKSİK…

DARPHANE’DEN UYARI : DARPHANEMİZCE “ÇEYREK ALTIN” OLARAK BİLİNEN CUMHURİYET ALTINININ YARISININ BASILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL…

PİYASAYA SUNULAN 22 AYAR “YARI ÇEYREK ALTIN” STANDARTLARA UYGUN DEĞİL

TÜKETİCİLERİN DAHA FAZLA YANILTILMAMASI İÇİN DARPHANE VE DAMGA MATBAASI’NI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULU’NU ; İSTANBUL TİCARET ODASI’NI ve DİĞER YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ…
 

Değerli Basın Mensupları;
Hepinizin bildiği gibi son günlerde halkımız alım gücünün düşmesi nedeniyle, özellikle düğün, derneklerde ve kadınlar tarafından düzenlenen altın günlerinde ya da yatırım amacıyla “yarım çeyrek altın” adı altında satılan altınlara büyük rağbet gösterilmektedir. Oysa, birkaç şirket tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürüldüğü saptanan bu “22 ayar yarı çeyrek altın”ların izinsiz ve standartlara uygun olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, “Cumhuriyet ziynet altınları ve sarrafiye ürünlerinin üretme” görev ve yetkisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne aittir. Dolayısıyla eğer yarım çeyrek alın basılacaksa buna karar verip basma ve piyasaya dağıtma yetkisi sadece ve sadece Darphane Genel Müdürlüğü’nündür. Aksine bir davranış en azından tüketicilerin düştüğü zaruri durumdan ve/veya bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden yararlanıp, bundan ticari rant elde etmektir.

Diğer yandan, “yarım çeyrek altın” olarak basılan ve halk arasında Çeyrek Cumhuriyet Altını’nın yarısı olarak algılanan altınlar aslında algılanandan 0,245 gram eksiktir. Çünkü 1,75 gram olan çeyrek altının yarısı 0,875 gramdır. Oysa piyasada satılan yarım çeyrek altınların 0,63 gram geldiği belirlenmiştir. Bu da uygulamada tüketicinin nasıl yanıltılıp aldatıldığı konusunda ibret verici diğer bir yönü oluşturmakta ve tüketiciler bu altınları bozdurmak istediklerinde bu gerçekle karşılaşarak tüketici örgütlerine başvurmaktadırlar.
Aslında bu durum 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 4. Maddesi’ne aykırı olup, izinsiz olarak standartlara aykırı bir şekilde basılan yarı çeyrek altınlar ayıplı altınlardır. Bununla birlikte, piyasaya sürülen yarı çeyrek altınlar, yine, aynı Yasanın 16. Maddesine göre de “tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici” unsurları taşıması nedeniyle tüketici haklarına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu durumda Tüketici Hakları Derneği olarak;
Öncelikle, kendisine yasa ile verilmiş olan; “Cumhuriyet altını sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının cinsi, evsafı ve eşkali” ile ilgili görevlerin gereğini yaparak en azından bu konudaki aldanmaları önlemek, başıboşluğu ortadan kaldırmak ve gerekirse gerçek gramajlı, gerçek Yarım Çeyrek Cumhuriyet Altınlarını, gerçek gramajlarında üretmek üzere “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü”nü; göreve çağırıyoruz.

Diğer taraftan, “Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve ilanlar yönüyle duruma resen el koyması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nu da göreve çağırıyoruz.

Ayrıca, en azından etik olmayan ve tüketici haklarına aykırı olan bu durum karşısında, kuruluş yasası gereğince, tüketiciyi korumakla görevli olan İstanbul Ticaret Odasını ve bu konudaki diğer yetkilileri de göreve çağırıyoruz.

Değerli tüketiciler, biliniz ki, “ yarı çeyrek altın “ denilerek piyasada satılan altınların Darphane tarafından çıkarılan Cumhuriyet Altınları ile uzaktan, yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu sizlerin tecrübe ve bilgi noksanlığından yararlanılarak sizlerde gerçek Yarım Çeyrek Cumhuriyet Altını aldığınız algısı yaratılarak bundan rant elde etmeye yönelik ticari bir etkinliktir. Bu durumda ileride beklentinizi bulamamak ve aldatılmış duruma düşmemek için sizleri bu konuda dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Sizlere önemli bir uyarımız da, altın alırken, mutlaka fişinizi almayı unutmamanızdır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan