Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.01.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği ( THD ) Genel Merkez Yöneticileri Belirlendi

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ BELİRLENDİ…

1991 YILINDA KURULAN DERNEĞİN GENEL BAŞKANLIĞINA TURHAN ÇAKAR YENİDEN SEÇİLDİ…
 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Merkezi 11. Genel Kurulu sonucu derneğin genel başkanlığına yeniden Turhan Çakar seçildi. Genel kurulda derneğin yeni dönem merkez yönetim, denetim, onur ve disiplin kurulları belirlendi.

Genel Kurulca göreve seçilen THD Merkez Yönetimi tarafından yapılan ilk toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımında 11.kez derneğin genel başkanlığa seçilen Turhan Çakar’ın yanı sıra THD Merkez Yönetim Kurulu; Genel Başkan Yardımcısı Ergun Kılıç, Genel Sekreter Şirzat Mugan, Genel Sekreter Yardımcıları Özkan Leblebici, Hasan Gökçe, Genel Sayman Yılmaz Sayar ve Üyeler Ümit Kara, Muhsin Bardakçı ve Ferda Hekimci’ den oluşuyor.

Derneğin yeni hedefinde, açlık ve yoksulluğun giderilmesi, insanca yaşam koşullarının acil olarak sağlanması, yeni çıkarılacak afların dürüst tüketiciye yapılan bir haksızlık olduğunu bu haksızlıklar karşısında tüm tüketicileri haklarına arama noktasında tüketici hakları derneğin de örgütleyerek çalışmalarına hız verip, haklarını bilen ve haklarını arayan bilinçli tüketiciler oluşturmaktır.

Türk Tüketici Hareketinin öncü örgütlerinden olan ve 1991 yılı başında emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan THD’nin, on bini aşan üyesi ve otuzsekiz şubesi bulunuyor. Ülkemizde tüketici haklarının kazanımında önemli bir rolü bulunan THD; bağımsız, demokratik, gönüllü ve kamuya yararlı bir sivil toplum örgütü olarak görev yapıyor.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan