Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği'nden ( THD ) Van Depremi Açıklaması

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ’NDEN (THD) VAN DEPREMİ AÇIKLAMASI…

THD, DEPREMZEDELERİN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLARI AÇIKLADI.

THD, “DEPREMZEDELER ZARARLARI İÇİN DEVLETE KARŞI DA DAVA AÇABİLİRLER”…

DEPREMDE BİNALARI YIKILAN, ZARAR GÖREN YURTTAŞLAR, BÖLGEDE İMAR VE DENETİM YETKİSİNİ ELİNDE BULUNDURAN VAN VE ERCİŞ BELEDİYELERİ’NE VE AYRICA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK…

DEPREM NEDENİYLE YARALANAN YA DA YAKINLARI VEFAT EDEN DEPREMZEDELER, İDAREYE KARŞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEKLER.

HİZMET BİNASI, HASTANE, OKUL, LOJMAN GİBİ KAMU BİNALARIN YIKILMASI NEDENİYLE YARALANAN YA DA YAKINI VEFAT EDEN DEPREMZEDELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARINA KARŞI DAVA AÇABİLECEK.
 

Tüketici Hakları Derneği (THD) Van depremi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dernek genel merkezinden yapılan açıklamada depremden zarar gören depremzedeler için başvurulabilecek hukuksal yollar açıklandı.

THD açıklamasında “vergisini ödeyen ve bunun karşılığında kamu hizmetlerinin kullanıcısı olan tüketicilerin, devletin (idarenin) kamu hizmet sunumundaki kusurlarından kaynaklanan mağduriyetlere karşı hakları olduğu” belirtildi. Derneğin açıklamasında, Ülkemizin dünyanın önemli deprem kuşaklarından birinde yer almakta olduğu belirtilerek; “Günümüz teknolojik olanakları ile hangi bölgelerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu ayrıntılarıyla bilinebilmektedir. Bunun yanında ülkemizin çeşitli bölgelerinin de farklı doğal afet riskleri taşıdıkları, tecrübeler ve teknolojik ölçümlerle ortaya konulabilmektedir. Ancak yasal düzenlemelerin belirli bir düzeye gelmiş olmasına rağmen, uygulayıcı konumunda olan idarenin ihmalleri ve yanlış uygulamaları, doğal olayları tam bir afete çevirebilmektedir. İdare eğer yapılması gerekenleri eksik yapar ya da hiç yapılmazsa en son Van depreminde olduğu gibi doğal olayların afete dönüşmesi de kaçınılmaz olmaktadır” denildi.

Evrensel tüketici haklarının birinci maddesi Temel Gereksinimlerin Karşılanması olduğu ve barınmanın bu hak içerisinde önemli yer tuttuğu belirtilen açıklamada, Van depremi sonrası mağduriyete neden olan afet öncesi idare eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların haklarına ilişkin olarak bilgilendirmek istenildiği vurgulanarak şöyle denildi: “Devleti temsil eden idarenin ihlallerini temel olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan biri, afet riski taşıyan bölgelerin imara açılmasıdır. Diğeri ise yapıların denetimi ve oturma izninin verilmesi konusudur. Bilindiği üzere; Anayasamızın 125. Maddesi çerçevesinde idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Bu durumda derneğimiz hukuk komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Van depreminde özel mülk tesis ve binaları hasar gören, yıkılan ya da enkaza dönen depremzede tüketiciler öncelikle bu binaların yapıldığı bölgede planlama ve denetim yetkisini elinde bulunduran devlete karşı tazminat (tam yargı) davası açabileceklerdir. Zira ister Yapı Denetimi Rejimi uygulansın ister uygulanmasın devlet hizmet kusuru ya da kusursuz olarak bu zararlardan sorumludur. Çünkü yapı denetim yetkisinin firmalara devri sorumluluğun da devri anlamına gelmemektedir ve devlet firmayla birlikte sorumlu olmaya devam eder. Burada devletten kasıt öncelikle yerel kamu idaresi ola Van ve Erciş Belediyeleridir. Belediyeler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da davalı olarak gösterilmelidir. Dava bu iki idareye karşı açılmalıdır. Köy ve mezralarda planlama ve denetleme yetkisi kaymakamlık ve valiliklerde olduğundan bakanlıkla birlikte ya da yalnız bu idarelere karşı dava açılmalıdır.

Diğer yandan, depremzede tüketiciler, ister binanın maliki olsun ister kiracısı, yaralanma, ölüm ya da sadece maddi zararlar için maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Zira, ‘yapı eseri müteahhidi üzerine düşen bütün yükümlüklerini layıkıyla yerine getirseydi dahi binanın yıkılmasının önüne geçilemeyeceği hususunu ispatlamadıkça’ her zaman sorumludur. Yapı eseri müteahhidine karşı açılacak bu dava Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Ayrıca, devletin kusurunun olduğu ya da devletin kusursuz olarak sorumlu olduğu deprem zararları nedeniyle yaralanan ya da yakınları vefat eden depremzede tüketiciler, idareye karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Tüketiciler, deprem zararları nedeniyle yalnızca hasar gören, yakılan ya da enkaza dönüşen bina nedeniyle dava açmak istiyorlarsa idarelere karşı idare mahkemesinde idari dava açılabilir.

Van depreminde hasar gören yapılar hizmet binası, hastane, okul, lojman, emniyet birimi gibi kamu yapı eseriyse binaların yıkılması ya da enkaza dönmesi nedeniyle bu binalarda yaralanan ya da yakını vefat eden depremzede tüketiciler öncelikle bu binaların sahibi olan merkezi ya da yerel idareye dava açabilirler. Bu davalar, kamu binası belediye hizmet binasıysa belediyeye, kaymakamlık ya da valilik hizmet binasıyla valiliğe karşı açılmalıdır. Vatandaşlarımızın, idareye dava açabilmek için mutlaka önce idareye başvurup zararın giderilmesini yazılı olarak istemesi, idareden olumsuz cevap gelmesi ya da hiç cevap gelmemesi halinde idari dava açmaları gerekmektedir”.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan