Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ŞEHİRİÇİ SERVİS ARAÇLARININ TEK YÖNLÜ UYGULAMA KARARININ YÜRÜTMESİNE DURDURMA KARARI !...

UKOME TOPLANARAK ŞEHİRİÇİ SERVİS ARAÇLARININ ÜCRETSİZ İKİ YÖNLÜ OLARAK ÇALIŞMASINA KARAR VERMEK DURUMUNDADIR

6 YILDAN BERİ UYGULANMAYAN MAHKEME KARARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİDİR.

MİLYONLARCA TÜKETİCİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARAR GÖRMESİNE SON VERİLMELİDİR.

İKİ YÖNLÜ ÜCRETSİZ SERVİS HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ
 

Bilindiği gibi, AŞTİ’den giden ve AŞTİ’ye gelen şehirlerarası yolcu otobüslerinin şehir içinde iki yönlü olarak hizmet veren servis araçları Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) tarafından 17.02.2005 tarihinde kaldırılmıştı. Derneğimizin açtığı dava üzerine de UKOME’nin bu kararı Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin 19.10.2005 tarihli kararı ile iptal edilmişti.

Milyonlarca tüketici, Mahkeme kararı gereğince, servis araçlarının bir an önce hizmet vermesini beklerken, hem yasal düzenlemelere hem de mahkeme kararına aykırı bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yetkisi olmadığı halde 11 Nisan 2011 ve 9 Mayıs 2011 tarihli iki karar almıştı. Bu kararlara göre, belirlenen güzergahlarda yalnızca AŞTİ’den semtlere yolcu taşınması, ancak semtlerden AŞTİ’ye yolcu alınmaması uygulaması başlatılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi olmadığı halde, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın “Ulaşım Hizmetleri” başlıklı 9.maddesi ile Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18.maddesine aykırı olarak almış olduğu iki kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Derneğimiz tarafından 27.07.2011 tarihinde dava açılmıştı.

Derneğimizin açmış olduğu dava sonucunda, Ankara 12.İdare Mahkemesi, “açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle 29.09.2011 tarihinde oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasa’sının 9.maddesi ile Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18.maddesine göre yetkili olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ( UKOME) Ankara 12.İdare Mahkemesinin kararının gereğini yerine getirmek zorundadır. UKOME, Mahkemenin Kararı gereğince toplanarak, 6 yıldan beri uygulanmayan Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin kararına göre, AŞTİ’den semtlere, semtlerden AŞTİ’ye ücretsiz olarak yolcu taşınmasına karar almak durumundadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hukuka, yargı kararlarına ve tüketici haklarına aykırı olan kararları nedeniyle, 6 yıldan beri milyonlarca tüketici hem yüz milyonlarca lira maddi, hem de manevi yönden telafisi imkansız zararlara uğratılmıştır.

Milyonlarca tüketicinin maddi ve manevi olarak zarar görmesine artık son verilmelidir. İki yönlü ücretsiz servis hakkımız engellenemez. Tüketici hakları Derneği olarak buna izin vermeyeceğiz

Bu nedenle, bir an önce UKOME’yi göreve çağırıyoruz.

Ayrıca, Tüm Ankaralıları, demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri ve basınımızı Derneğimizin vermiş olduğu bu hak ve hukuk mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz. Saygılarımızla.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan