Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

30.11.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Büyükşehir Belediyesi Dergisi Hakkında Kamuoyuna Duyuru

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DERGİSİ HAKKINDA KAMU OYUNA BİR DUYURU YAYINLADI…

THD; “BELEDİYE DERGİSİ ANKARALILARIN PARALARIYLA SİYASİ PROPAGANDA YAPIYOR”…

DERGİ, DİKMEN VADİSİ’NDEKİ GELİŞMELERİ, “SUÇU SABİT OLMAYAN BİR KİŞİ SUÇLU İLAN EDİLEREK” VERDİ…

DERGİ, BU HABERİYLE ANAYASA’YI İHLAL ETTİ…
 

Tüketici Hakları Derneği (THD) kamuoyuna bir duyuru yayınlayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayın Organı olan dergi ile tek taraflı siyasi ağırlıklı haberler yapıldığını, bunun bedelinin ise Ankaralılara ödettirildiğini açıkladı. THD, son olarak dergide, Dikmen Vadisi’ndeki gelişmelerin Anayasa’ya aykırı bir şekilde, “suçu sabit olmayan bir kişi suçlu ilan edilerek” verildiğini açıkladı ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nce yanıtlanmak üzere bir dizi soru sordu.

THD’ nin açıklaması şöyle: “Bilindiği üzere, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’na göre belediyeler; belde sakinlerinin yerel, ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan kamu kuruluşlarıdır. Bu gereksinimlerin karşılanması için büyük çoğunluğu tüketim üzerinden alınan vergilerle finanse edilen kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf biçimde kullanılmasını gerekir. Oysa, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sekiz yıldan beri haftalık bir dergi çıkararak, belediye hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmekten daha çok, siyasi bir propaganda faaliyetinin bedelini Ankaralılara ödetmektedir.

Biz, THD olarak bugüne dek, bu derginin hazırlanmasında, basımında ve dağıtımında ne kadar harcama yapıldığını, basım ihalesinin İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye hangi şartlarda verildiğini, ihaleye hangi firmaların katıldığını, derginin çıkarılmasında görev alan personelin nasıl ve hangi şartlarla istihdam edildiğini bilmek istiyoruz. Eğer 5393 Sayılı Kanun gereği bu yayının bilgilendirme amaçlı yapıldığı söylenecekse, yukarıdaki soruların cevaplarını öğrenmemizin de vergisini veren yurttaşlar olarak hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Ancak, bugün Derneğimizi bu açıklamayı yapmaya iten neden, yukarıda belirttiğimiz soruların cevaplarından daha da vahim bir durumdan kaynaklanmaktadır. Söyle ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi yayın organının 351. sayısında, Dikmen Vadisi’ndeki gelişmeler geniş bir yer tutmaktadır. Derginin üçüncü sayfasında ‘Umarız, Dikmen 4. ve 5. Etap sakinlerinden anlaşma yapmayan vatandaşlarımız bir hafta içinde durumu değerlendirerek son şanslarını iyi kullanırlar’ başlıklı giriş; iç sayfalarda ayrıntılarıyla verilen mesajlar ve ‘Dikmen Tahrikçisi T.Ç.’ başlıklı son sayfa, her açıdan sorgulamaya muhtaçtır.

THD olarak, bu gibi durumlarda malum kişi ve çevrelerin olası, tahrik ve asılsız propagandalarına karşı, adı geçen olaylar ile hiçbir ilgimiz olmadığının ve anılan şahsı hiç tanımadığımızın özellikle altını çizerek ve aksine bir durumda tüm hukuk yollarına başvuracağımızı peşinen duyurarak; ‘tüketici haklarının savunulması yükümlülüğü ve kamuya yararlı bir dernek olmanın sorumluluğu ile objektif demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde’ şu soruların cevabının kamu oyu ile paylaşılmasını istiyoruz: Bahsi geçen kişi hakkında belirtilen konuda tahrikçi olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı var mıdır? Söz konusu şahsı ‘tahrikçi’ diye nitelendirmekle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı bağlayıcı sayılabilecek bir yayından ne amaçlanmaktadır?, Birilerine mesaj mı verilmek istenmiştir? Anayasamızın 38. maddesinde yer alan ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz’ hükmüne karşın, adı geçen şahsın kanunlarımızda suç sayılan bir eylemle itham edilerek suçlu ilan edilmesi bir Anayasa ihlali değil midir?, Bu kadar açık bir Anayasa ihlalini yapmayı göze aldığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kime, neye güvenmektedir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, emrindeki yayın organını kullanarak Dikmen Vadisi konusunda hukuka karşı bir tutum takındığına göre, bu vadiyle ilgili beklentileri nelerdir, bu beklentileri kimler desteklemektedir ve bu proje ile hedeflenen rant ne kadardır?, Bahsi geçen Anayasa ihlali için toplanan vergilerin kullanılmış olması, bu ihlalin derecesini artıran bir unsur değil midir?

Biz, belediye hizmetlerinin kullanıcısı olan Ankaralı yurttaşlar, tüketiciler olarak, ödediğimiz vergilerin suç oluşturabilecek faaliyetlerde kullanılmasından duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha vurguluyoruz… Sorumlu makamlarda bulunan kişileri hiç olmazsa bu kez, bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyoruz … Son olarak yukarıda bahsettiğimiz konular hakkında değerli Cumhuriyet Savcılarımızı göreve çağırıyoruz.”

Kamuoyuna saygıyla duyururuz...


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan