Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.11.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Elektrikten Alınan Kayıp-Kaçak Bedeline Dava

ELEKTRİKTEN ALINAN KAYIP – KAÇAK BEDELİNE DAVA !..

OTUZ MİLYONDAN FAZLA ELEKTRİK ABONESİ HİÇBİR HİZMET KARŞILIĞI OLMAYAN KAYIP – KAÇAK BEDELİNİ ÖDÜYOR!..

SORUMLU OLMAYAN ABONELERDEN YILLIK 800 MİLYON TL KAYIP KAÇAK BEDELİ ALINIYOR
 

Kayıp-kaçak elektriğin faturası dürüst tüketicilere kesildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin baskısı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararıyla tüketicilerin elektrik faturasına “kk bedeli” adı altında kayıp ve kaçak elektrik bedeli yansıtılıyor. Tüketiciler bilerek ya da bilmeyerek kullandığı elektriğe ilave olarak ortalama %8.6 oranında kayıp kaçak elektrik parası ödüyor.

Kaçak kullanılan elektriğin ve yetersiz teknoloji nedeniyle şebekelerde uğranılan elektrik kaybının bedeli dürüst tüketiciye ödettiriliyor. Kayıp – kaçağı önlemek yerine buradan doğan zararlar otuz milyondan fazla elektrik abonesinin sırtına yüklenmiştir.

Gerek 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda gerekse Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde ve elektrikle ilgili mevzuatta kayıp-kaçak elektrik bedelinin tüketicilere yansıtılacağı konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa, kayıp-kaçak elektrik bedeli elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olup tüketicilere yansıtılması yasal değildir.

Yapılan bu haksız uygulama ile;

• Kullanılmayan elektriğin, alınmayan hizmetin bedeli dürüst tüketicilerden tahsil edilmektedir. Herhangi bir mal ya da hizmetin karşılığı olmaksızın yapılan bu tahsilat hukuksuzdur.

• Elektrik faturalarında “kk bedeli” adı altında kayıp-kaçak ifadelerine yer verilerek dürüst tüketici haksız yere “hırsızlıkla” suçlanmakta ve dürüst tüketicilere “hakaret” edilmektedir. Oysa, asıl hırsızlık, sorumlusu olmayan ve karşılığında hiçbir hizmet almayan tüketicilerden haksız yere kayıp – kaçak bedeli alınmasıdır.

• Elektrik dağıtım şirketleri, teknolojik ve teknik yatırım yaparak kayıp ve kaçakları önlemek yerine işin kolayına kaçarak, kendi yetersizliklerinin faturasını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yardımıyla milyonlarca dürüst tüketiciye yüklemesi hem insanlık hem de hukuksal bir suçtur.

• Bu haksız ve hukuksuz uygulamayla tüketicilerden 2011 yılı itibariyle 800milyonTL dolayında bir bedel alınmış olacaktır.

Hiçbir hizmet karşılığı olmayan kayıp-kaçak elektrik bedelinin haksız ve hukuksuz uygulamayla dürüst tüketicilerden alınması açıkça bir soygundur. Biz tüketiciler, sorumlusu olmadığımız ve karşılığında hiçbir hizmet almadığımız kayıp-kaçak bedelini ödemek istemiyoruz. Dürüst tüketiciler yolunacak kaz değildir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, bugün, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde, bu haksız ve hukuksuz işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmış bulunuyoruz.

Tüm tüketicilere, kamuoyuna ve basınımıza duyurulur


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan