Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.10.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Doğalgaz Zammı Donduracak

DOĞALGAZ ZAMMI DONDURACAK!..

İTHAL DOĞALGAZIN FATURASI TÜKETİCİLERE !..

TÜKETİCİLERİN ENERJİ DE SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ ENERJİ YOKSULLUĞU ARTTI!..

YANLIŞ VE İTHAL ENERJİ POLİTİKALARI TERK EDİLSİN
 

Doğalgaza konutlarda yapılan %12.28 ile %14.35 dolayındaki zam, zaten enerji giderleri yüksek olan tüketicilerin mağduriyetini daha da arttıracaktır.

Hanelerin yıllık ortalama 1500 m3 doğalgaz tükettiği dikkate alındığında, doğalgaz fiyatlarının konutlarda %12.28 artması durumunda tüketiciler doğalgaza ortalama olarak bir ayda 11.13TL, bir yılda 133.60TL daha fazla para ödeyeceklerdir. Bu durumda, hanelerin aylık ortalama doğalgaz giderleri 101.78TL, yıllık ortalama doğalgaz giderleri ise 1221.45TL olacaktır. Buna göre, aylık net ücreti 659TL olan bir asgari ücretlinin aylık ortalama doğalgaz gideri aylık ücretinin %15.44’nü alacaktır.

Bu son zamla birlikte milyonlarca işsiz ve hane gelirleri düşük olan tüketiciler ile dar gelirli tüketiciler donacak, enerji yoksulluğu daha da artacaktır.

İthal doğalgaza dayalı yanlış enerji politikalarının faturasının işsiz, yoksul, dar gelirli tüketicilere çıkartılması tüketici haklarına, insan haklarına, kamu yararına, ülke yararına aykırı ve kabul edilemez bir durumdur.

Tüketici Hakları Derneği olarak, hükümetin biran önce bu yanlış ve ithal enerji politikalarından vazgeçmesini, tüketici haklarına, kamu ve ülke yararına uygun olarak ülkemizin doğal kaynaklarına dayalı bir enerji politikasına dönmesini öneriyor ve bekliyoruz.

Tüm basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan