Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

30.09.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dünyanın En Pahalı Elektriğine Yeniden Zam

DÜNYANIN EN PAHALI ELEKTRİĞİNE YENİDEN ZAM!..

DOLARLA YAPILAN DIŞA BAĞIMLI DOĞALGAZA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ACI FATURA TÜKETİCİLERE!..

ELEKTRİK ÜRETİMİ İTHAL DOĞALGAZLA DEĞİL, YERLİ KAYNAKLARA DAYALI OLARAK KAMU ELİYLE YAPILMALIDIR
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe % 9.57 oranında zam yapılmıştır. Tüketicilerin satın alma gücü dikkate alındığında, zaten dünyada elektriğin en pahalı olduğu ülkeler arasında olan ülkemiz bu son zamla birlikte herhalde elektrik fiyatlarında şampiyonluğunu ilan edecektir.

Elektriğe yapılan zam gerekçesinde ise dolarla yapılan doğalgaz ithalatı gösterilmektedir. Dolarla yapılan ithal doğalgaza dayalı yanlış elektrik üretim politikalarında ısrar edilmesinin acı faturasının yoksul ve dar gelirli tüketicilere yüklenmesi insafsızlıktır. Bile bile bu ülkeye ve halka yapılan bir kötülüktür.

Ülkemizin kendi doğal kaynakları dururken, yeterince ve bilimsel yöntemlere uygun olarak kullanılmazken, elektriğin yarısına yakınının dolarla yapılan ithal doğalgazla üretilmesi akılla, mantıkla ve yurtseverlikle bağdaşmamaktadır.

Dolarla yapılan ithal doğalgaza dayalı elektrik üretiminin yanlışlığı, halkımıza ve ülkemize iyilik getirmeyeceği yıllardan beri söylenmesine rağmen bu yanlışta ısrar edilmesi nasıl açıklanacaktır?

Zammın önemli diğer bir gerekçesi ise elektrik üretimi ve dağıtımının yarıya yakınının özelleştirilmesidir. Bu zamla ülke ve halkın yararı değil özel elektrik üretim ve dağıtım firmalarının korunduğu aşikardır.

Bugün ülkemizde yüzbinlerce aile elektrik ve enerji yoksuludur. Yapılan bu son zamla birlikte elektrik ve enerji yoksulluğu daha da artmıştır.

Hükümete bu zammı geri almaları ve dolarla yapılan ithal doğalgaza dayalı elektrik üretiminden vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte, doğru çözümün elektrikte özel üretim ve dağıtım değil kamu eliyle üretim ve dağıtım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Bir başka diğer önemli çözüm ise zam değil, kayıp kaçağın önlenmesidir. Elektrikte %14.6 olan kayıp kaçağın bunun sorumlusu olmayan halkın sırtına bindirilmesini, bu yetmiyormuş gibi ayrıca zam yapılmasını hem bir soygun hem de bir hakaret olarak görüyoruz.

Tüketici Hakları Derneği olarak, kayıp kaçağın sorumlusu olmayan tüketici faturalarına yansıtılması nedeniyle başlattığımız yasal girişimle birlikte elektriğe yapılan bu son zamma karşı da yasal girişimlerimizi başlatıyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan