Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

24.08.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kredi Kartlarında Nakit Kullanımına Engel

KREDİ KARTLARINDAN NAKİT KULLANIMINA ENGEL

BDDK’NIN ASGARİ ÖDEMEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İNTİHARLARA VE YUVALARIN YIKILMASINA NEDEN
OLACAKTIR

ASGARİ ÖDEME DEĞİL, ASGARİ TUZAK

BDDK, KAMU KURUMU OLMAKTAN UZAKLAŞMIŞ, BANKALARIN YANINDA YER ALMIŞTIR
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğinde 17 Aralık 2010 tarihinde değişiklik yaparak, 17.06.2011 tarihinden geçerli olmak üzere limiti 5000TL ve üzerinde olan kartların asgari ödeme tutarlarını %20’den %22’ye çıkartmış, yeni kredi kartı alacak olanların da bu asgari ödeme tutarını %40 olarak belirlemiştir. Mevcut kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının altışar aylık artışlarla ve yeni kartlarda olduğu gibi %40’a eşitleneceği düzen altına alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılmış olan, tüketicilerin bilgisinin olmadığı ve tüketicilere bildirilmeyen söz konusu Yönetmelik değişikliği tüketiciler için çok büyük sakıncalar taşımaktadır.

Özellikle de asgari ödemelerle yaşamını sürdürmek zorunda olan, yatır-çek yaparak nakit kullanma ve borçlarını döndürebilme durumunda olan on milyon dolayındaki kart sahibi tüketicileri çok zor durumda bırakacak olan Yönetmelik değişikliği şöyledir: Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa, dönem borcunun %50’sine kadar ödeme yapılan kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına kapatılır.

17 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği gereğince, bu tarihten itibaren her ay bir ödeme olmak üzere 3 ay içerisinde yapılacak 3 asgari ödemede, eğer, tüketici dönem borcunun %50’sini ödemezse nakit avans – taksitli nakit avans çekemeyecektir. Bu değişiklik tüketicilere bildirilmediği için, 17 Eylül 2011 tarihinden itibaren milyonlarca kredi kartı sahibi tüketici büyük bir şok yaşayacak ve aile dramlarının yaşanmasına neden olunacaktır.

BDDK, yaptığı Yönetmelik değişikliğini uygulamaya koymadan önce, konuyu ne tüketici kamuoyuyla ne de medyayla paylaşmıştır. BDD tarafından bu Yönetmelik değişikliği tüketicilere duyurulmadığı gibi, bu düzenlemenin uygulayıcısı olan banka ve özel finans kuruşları da bugüne kadar tüketicileri bilgilendirmemiştir.

Bankaların her yöntemi kullanarak peynir ekmek gibi kredi kartı dağıttığı bu ortamda, bankaları denetlemekle yetkili olan BDDK’nın Yönetmelik değişikliğini kamuoyunda tartışmaya açmadan, adeta, Yönetmelik değişikliğini bankaların tüketicilerden gizlemesine zemin hazırlayarak, yapmış olduğu bu değişiklik hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır

Sözleşme öncesinde ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tüketicilerin aydınlatılması, hele hele sözleşme değişikliğinin önceden tüketiciyle müzakere edilerek tüketicinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hem evrensel hem de yasal tüketici haklarındandır. Çünkü, bu tuzak dolu Yönetmelik değişikliği, ülkemizde çoğunluğu asgari ücretle çalışan ve emekli olan tüketicilerin içine düştükleri ve düşürüldükleri durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek ve zorlaştıracaktır.

Zira, milyonlarca tüketici, kredi kartının asgari ödemesini yaparak geçimini ve yaşamını sürdürebilmektedir. Ancak, ne yazık ki, bu imkan BDDK’nın Yönetmelik değişikliğiyle tek taraflı olarak tüketicinin elinden alınmış olup, daha önceleri de olduğu gibi intiharlara, yuvaların yıkılmasına neden olacağı, parçalanmış ailelerden oluşan bir toplum oluşturacağı konusunda endişe ve kaygılarımız bulunmaktadır.

Tüketici haklarına aykırı olan 17.12.2010 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan ve 17.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelik ile değişikliğe uğratılan eski Yönetmeliğin 17.maddesinin e bendindeki ve 22.maddesinin 6.bendindeki değişikliğin uygulanmaması konusunda Tüketici Hakları Derneği tarafından 11.08.2011 tarihinde BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur.

Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketiciler adına BDDK’ya sesleniyoruz: intiharlara, yuvaların yıkılmasına ve ailelerin parçalanmasına neden olunmaması için bir an önce bu Yönetmelikte sözü edilen değişiklikleri kaldırınız. Aksi takdirde yaşanacak dramların sorumlusu siz olacaksınız.

Kamuoyuna ve tüketicilere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan