Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

30.07.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin Yeni Heyetinin Aldığı Kararlar Bankaları Koruyucu, Tüketicileri Ezici Kararlardır

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİNİN YENİ HEYETİNİN ALDIĞI KARARLAR BANKALARI KORUYUCU, TÜKETİCİLERİ EZİCİ KARARLARDIR

KREDİ KARTINA İLİŞKİN YENİ KARARLAR BANKALARIN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE PERVASIZCA, ACIMASIZCA, HUKUK DIŞI UYGULAMALARINA YOL AÇACAKTIR.

HÜKÜMET KART ÜCRETİ ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN YENİ YASA ÇIKARTARAK MEVCUT BELİRSİZLİĞİ ÖNLEMELİDİR.
 

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin yeni heyeti, sözleşmede olsun ya da olmasın, bankaların tüketicilerden istedikleri miktardaki yıllık kart ücretini alabilecekleri, tüketicinin bunu kabul etmemesi durumunda bankaların kredi kartını iptal edebileceklerine ilişkin Nisan 2011 ayından beri eski heyetin kararının zıttı kararlar vermeye başlamıştır. Bu kararlar, bankaları koruyucu, tüketicileri ezici kararlardır. Bu kararlar, hukukun temel ilkelerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya, insan haklarına, evrensel tüketici haklarına aykırı kararlardır. Peki neden böyle düşünüyoruz?

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin eski heyeti, bir bankanın tüketiciye verdiği kredi kartı sözleşmesine koyduğu yıllık kart ücreti alınacağına ilişkin şartın tüketiciyle müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunun banka tarafından kanıtlanamadığından “Haksız Şart” olduğu, bu nedenle bankanın tüketiciden yıllık kart ücreti alamayacağına 2.5.2008 tarihinde karar vermişti.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin eski heyetinin verdiği bu kararın dayanağı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın “sözleşmelerdeki haksız şartlar” başlıklı 6.maddesidir. Çünkü, bankalar, Yasa’ya aykırı olarak tüketicilerle müzakere etmeden sözleşmeleri tek taraflı ve standart olarak hazırlayıp tüketicilere dayatmaktadır. Tüketiciler bu sözleşmelerin içeriğine etki edememektedirler.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin eski heyetinin Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya uygun olarak verdiği bu kararla, tüketiciler, bankaların Yasa’ya ve Dairenin kararına aykırı olarak aldıkları yıllık kart ücretlerini tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunarak alabiliyordu. İtiraz eden bankaların açtıkları davalar da tüketici mahkemeleri tarafından reddediliyordu.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin yeni heyetinin verdiği kararlar bankaları koruyucu, tüketicinin aleyhine olan kararlardır. Bu kararlar Türk yargı sistemi için son derece düşündürücüdür. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa diyor ki, sözleşmelerdeki haksız şartlar geçersizdir, tüketiciler için bağlayıcı değildir. Daha da önemlisi, sözleşmede olmayan bir şartın dayatılması ne yasaldır, ne hukukidir. Oysa, yeni daire, “sözleşmede şart olsun ya da olmasın bankaların tüketicilerden kredi kartı ücreti alabileceği” şeklinde karar vererek bu konudaki tutumlarını ortaya koymuşlardır. Yeni heyetin kararına göre, tüketiciler, bankaların her istediği şartı yerine getirmek zorundadır. Oysa, zayıf olan taraf tüketicilerdir. Bu nedenle, korunması gereken taraf tüketicilerdir.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin yeni heyetinin verdiği kararlar bir belirsizlik yaratmıştır. Bu kararlarla, tüketiciler büyük bir haksızlığa ve soyguna maruz bırakılmıştır. Bu kararlar, bankaların tüketiciler üzerinde pervasızca, acımasızca, insafsızca, keyfi, hukuk dışı uygulamalarına yol açacaktır.

Tüketicileri, bankaların her istediği şartı kabul etmek zorunda bırakan bu kararları veren heyetin bu kararlarını düzeltmelerini bekliyor ve diliyoruz.

Tüketicilerin daha büyük soygunlara maruz kalmamaları bakımından Hükümete ve ilgili Bakanlığa bu sorunun çözümü için bir yasal düzenleme yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Hükümetten ve ilgili Bakanlıktan Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın gereklerine uygun davranılmasının sağlanmasını ve Yasa’nın gereklerinin yerine getirilmesini istiyor ve bekliyoruz.

Tüketicilere sesleniyoruz: haklarınıza sahip çıkın. Bölgenizin, ilinizin milletvekillerine mektup yazarak ve kendileriyle görüşerek bu haksızlığın giderilmesi konusunda önlem almalarını isteyiniz. Derneğimizin mücadelesine destek veriniz. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin yeni heyetinin verdiği kararlarla eski heyetin verdiği karar arasında bir çelişki olduğundan yaratılan belirsizlik giderilene kadar tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunmayınız, bekleyiniz. Tüketici Hakları Derneği ile sürekli irtibat halinde olunuz.

Tüketicilere bir önerimiz daha var: Yıllık kredi kartı ücreti almayan banka ya da bankaların kredi kartlarını kullanınız.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan