Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.07.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Şehiriçi Servis Araçlarının Tek Yönlü Uygulama Kararına İptal Davası

ŞEHİRİÇİ SERVİS ARAÇLARININ TEK YÖNLÜ UYGULAMA KARARINA İPTAL DAVASI

BELEDİYE MECLİSİNİ TEK YÖNLÜ KARARI DA BİLET ENGELİ KONULARAK UYGULANAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR
 

Bilindiği gibi, AŞTİ’den giden ve AŞTİ’ye gelen şehirlerarası yolcu otobüslerinin şehir içinde iki yönlü olarak hizmet veren servis araçlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 17.02.2005 tarihinde kaldırılması kararı, Derneğimizin açtığı dava üzerine, Ankara 2.İdare Mahkemesinin 19.10.2005 tarihli kararı ile iptal edilmişti. Ancak, mahkemenin iptal kararı bugüne kadar, yani 6 yıla yakın bir zamandan beri uygulanmadığı için milyonlarca tüketici 100 milyonlarca zararla birlikte manevi olarak da zarara uğratılmıştır.

Milyonlarca tüketici bir yılda Ankara’dan Ankara dışına, Ankara dışından Ankara’ya 35 milyondan fazla yolculuk yapmaktadır. UKOME’nin şehir içi servis araçlarını kaldırdığı 17.2.2005 tarihinden önce 24 saat boyunca yolcular hiçbir ücret ödemeden mahallelerindeki ya da kent merkezindeki yazıhanelerden AŞTİ’ye, şehir dışından gelen yolcular da istedikleri semtlere şehir içi servis araçları ile rahatça taşınıyordu.

Bugüne kadar milyonlarca tüketicinin hakkını gasp eden ve tüketicileri telafisi mümkün olmayan zararlara uğratan, yargı kararının gereğini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Metro firmasının servis aracı konulması talebine karşı hukuka ve tüketicilerin daha önceki haklarına aykırı kararlar almıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası’na göre güzergah belirleme yetkisi Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin görevleri arasında sayılmıştır. Buna göre, UKOME tarafından 2005 yılında kaldırılan şehir içi servis araçları, Ankara 2.İdare Mahkemesinin iptal kararına uygun olarak, bu hukuk kurallarına göre, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince tekrar UKOME tarafından yeni bir karar ile iki yönlü olarak hizmete konulması gerekirken bu yapılmamıştır. Ne yapılmıştır ? Konunun komisyona gönderilmeden karara bağlanmasını isteyen Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in şifai önerisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Nisan 2011 ve 9 Mayıs 2011 tarihli hukuka ve yargı kararlarına aykırı olarak 2 kararı ile servis araçlarının yalnızca AŞTİ’den semtlere yolcu taşınmasına yönelik tek yönlü karar alınmıştır. Belediye Meclisi bu kararı verirken servislere engel koymayı da unutmamıştır. Aylık minibüs tipi araçlar için 500 tam bilet, midibüs tipi araçlar için 1000 tam bilet ve otobüs tipi araçlar için 1500 tam bilet karşılığında izin verilmiştir. Bu koşul ile de karar uygulanmaz hale getirilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu bu iki kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Tüketici Hakları derneği ( THD) olarak dava açmış bulunuyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililerine Soruyoruz: Milyonlarca tüketiciye verdiğiniz yüz milyonlarca lira zararı nasıl karşılayacaksınız? Yeter artık diyoruz, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini tüketici haklarına, yargı kararlarına, yasalara, kazanılmış haklara saygılı olmaya ve bunların gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Bu konuda, 6 yıldan beri maddi ve manevi olarak mağdur edilen tüketicilerin ve basınımızın desteğini bekliyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan