Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.07.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği (THD) Bankaları Danıştay Kararına Uymaya Çağırdı.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) BANKALARI DANIŞTAY KARARINA UYMAYA ÇAĞIRDI.

THD; “YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARŞIN 28.10.2010 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN FAZLADAN %5 KKDF TAHSİLİ DEVAM EDİYOR”…

“BDDK, HAZİNEDEN SORUMLU BAKAN VE MALİYE BAKANI’NI, BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI’NI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”…

“AKSİ TAKTİRDE HAKEM HEYETİ VE MAHKEME KAPILARINA YIĞILACAK OLAN YÜZ BİNLERİN SORUMLUSU BU YETKİLER OLACAKTIR”…
 

Tüketici Hakları Derneği (THD) ’ den dün yapılan yazılı açıklamayla “Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun başvurusu üzerine, Danıştay tarafından Kaynak Destekleme Fonu’nu (KKDF) % 10’dan % 15’e çıkartan 28.10. 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın geriye dönük olarak uygulamasının yürütmesinin durdurduğu hatırlatıldı. THD, Danıştay kararına hemen hiçbir banka ve finans kurumunun uymadığını, 28.10. 2010 tarihinden önce alınmış ve devam eden tüketici kredilerinden fazladan haksız yere alınan %5 KKDF tahsilatının sürdürüldüğünü ve bankaların bu tarihten günümüze fazla tahsil ettiği miktarı tüketicilere iade etmediğini vurguladı.

Açıklamada devamla; “Kredi taksitlerindeki en küçük bir gecikme nedeniyle alacaklarını olağanüstü faizlerle tahsil eden, insanların evlerine barklarına haciz uygulamakta hiç tereddüt etmeyen, onları cezaevlerine gönderirken hiç düşünmeyen, hatta gelen şikayetlere göre kanuna aykırı olarak, örneğin 900 liralık emekli maaşının 600 lirasını sözde muvafakat ile emeklinin elinden alan, bu bağlamda en temel bir hak olan Yaşam Hakkı’na dahi saygı göstermeyenleri, şimdi artık hiç olmazsa Türk Milleti adına karar veren mahkeme kararına saygı göstermeye ve uymaya çağırıyoruz. Karara göre artık 28.10. 2010 tarihinden önce alınmış ve o tarihte devam eden TL esaslı sabit ödemeli tüketici kredilerinde KKDF artışının uygulanmasının hukuka ve yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda banka ve finans kurumlarının bu tarihten önce alınmış ve o tarihte devam eden tüketici kredilerinden fazladan yapılan %5 kesintileri vatandaşlarımıza iade etmeye ve bu kredilerden devam edenlerinin ileriye dönük KKDF kesintilerini önceki oran olan %10’a indirmeye çağırıyoruz. Bu noktada, her zamanki gibi bu uygulamalara sessiz kalan kerameti kendinden menkul BBDK’ya sesleniyoruz… Hazineden sorumlu bakana, Maliye Bakanı’na ve “garip gurabayı” hiç dilinden düşürmeden % 50 oy alan sayın Başbakan’a sesleniyoruz…Bu ve benzer konudaki tüm finansal tüketici haksızlıklarına karşın emrindeki denetleme kurumunu çalıştırmayan sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz… Yeri ve zamanı bir kez daha gelmişken, kimi bankalarca soyguna dönüştürülen bu ‘kibar hırsızlıklara’ daha ne kadar müsaade edeceksiniz diye sormak istiyoruz… Artık sizleri gereğini ve görevlerinizi yapmaya çağırıyoruz… Aksi taktirde Hakem Heyeti ve mahkeme kapılarına yığılacak olan yüz binlerin sorumlusu siz olacaksınız” denildi.

Tüketiciler ne yapmalı?
Tüketici Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada mağdur tüketicilere yardımcı olunacağı belirtilerek tüketicilerin yapması gerekenler şöyle sıralandı:

1. 28.10.2001 tarihinden önce tüketici kredisi almış tüketiciler, ödemeleri süren kredilerin ödemelerini bir dilekçe vererek “itirazi kayıt” ile yapmalı;

2. Tüketiciler bu dilekçelerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın genelgesi ile Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını anımsatarak bankalardan 28.10.2001 tarihinden sonra fazladan kesilen % 5 KKDF tutarının iadesini istemeli;

3. Tüketiciler dilekçelerinde, bundan sonra kesilecek tutarların iptalini isteyerek, fon tutarını önceki %10 düzeyine çeken yeni ödeme planının kendilerine verilmesini bildirmeli;

4. Bu şekildeki kredilerde taksitleri otomatik olarak kesilen tüketiciler dilekçelerini taahhütlü olarak kredi kullandıkları banka şubesine göndermeli;

5. Mağdurlar, ilçe kaymakamlıklarındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne başvurarak şimdiye kadar fazladan kesilen %5 KKDF tutarının iadesi ile bundan sonra kesilecek tutarların iptalini isteyerek, fon tutarının artışını önceki %10 düzeyine çeken yeni ödeme planının kendilerine verilmesini talep etmelidirler.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan