Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tütünsüz, Sigarasız Bir Türkiye

01.06.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

TÜTÜNSÜZ, SİGARASIZ BİR TÜRKİYE

SİGARA TEKELLERİNİN KARLARINA KAR KATARAK SAĞLIĞIMIZI KAYBETME ÇELİŞKİSİNİ YAŞAMAYALIM

SİGARA TEKELLERİNE KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM
 

Değerli basın mensupları, değerli tüketiciler, 31 Mayıs “Tütünsüz Bir Dünya Günü” olarak 173 ülkede tütüne ve sigaraya karşı çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bizler de, bu nedenle bugün Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ( SSUK) üyeleri olan kuruluşlar olarak tütünün ve sigaranın nasıl bir toplumsal veba olduğunu anlatmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız.

27 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Dünya Sağlık Örgütü – Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi TÜTÜN SALGININI küresel düzeyde ilan etmiş ve bu konuda mücadele başlatmış olan önemli bir sözleşmedir. Türkiye de bu sözleşmeyi imzalamıştır. SSUK üyeleri olarak ülkemizin “TÜTÜNSÜZ TÜRKİYE” olmasını istiyoruz.

ÇÜNKÜ;

• Tütünün, yüksek düzeyde bağımlılık yaptığı, zehirli ve kanserojen bir madde olduğu bilimsel bir gerçektir. Tütünü kullanmak veya pasif olarak dumanına maruz kalmak ölüme, hastalıklara ve sakatlıklara neden olmaktadır. Tütün tek başına dünyada en önemli ölüm nedenidir.

• Dünyada ve Türkiye de en çok kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanında ise 50’sinin kanser yaptığı bilinen, 250’den fazlasının zararlı olduğuna dair veri olan 4000’den fazla kimyasal madde bulunmaktadır.

• Tütün kullanımı, dünyada en çok görülen başlıca 8 ölüm nedeninden altısı için risk faktörüdür. Tütün kullanımı akciğer, gırtlak, böbrek, mesane, mide, bağırsak, ağız boşluğu, yemek borusu kanserlerinin yanı sıra, lösemi, kronik bronşit, kronik solunum yetmezliği, kroner kalp rahatsızlığı, felç, düşük ve pramatüre doğum anomalleri ve kısırlık gibi rahatsızlıklara da yol açmaktadır.

• Tütün kullanımı Türkiye de en öncelikli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Türkiye de yaklaşık 20 milyon dolayında kişi sigara kullanmaktadır. Türkiye, sigara tüketiminde Avrupa ülkeleri arasında üçüncü, dünya ülkeleri arasında onuncu sıradadır.

• Türkiye de sigaradan bir saatte 12 kişi, günde 320 kişi, yılda 117bin kişi sigaraya bağlı nedenlerden dolayı ölmektedir. Müdahale yapılmaz ise, bu sayının 2030 yılında 240 bin kişiye yükseleceği ön görülmektedir.

• Hiç tütün kullanmadıkları ve sigara içmedikleri halde tütün kullanan ve sigara içenler nedeniyle, sigara dumanına maruz kalıp, pasif içicilik durumuna düşen Türkiye de her yıl 10-15 bin kişinin ölümüne neden olunmaktadır.

• Çocukların %40’ının, sigara içmeyen erkelerin %33’ünün ve sigara içmeyen kadınların %35’i pasif içicilik nedeniyle risk altında bulunmaktadır.

• Türkiye’de her yıl 20 milyar TL dolayında tütüne ve sigaraya para ödenmektedir. Tütünün ve sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarından dolayı milyarlarca TL para sağlık harcamalarına gitmektedir.

• Özellikle de dar gelirli tüketiciler tütüne ve sigaraya ödedikleri parayı kendilerinin ve ailelerinin yeterli ve dengeli beslenmesine harcamaları ya da başka zorunlu gereksinimlerine harcamaları durumunda hem sağlıklı hem de daha kaliteli mutlu bir yaşama kavuşacaklardır.

• Tütün salgınının sürmesi ve yayılmasında en önemli risk grubu çocuklar ve gençlerdir. Kadınlar, çocuk ve gençlerden sonra önemli risk grubunu oluşturmaktadır.

• Sigara tekelleri tarafından 1998-2002 yılları arasında halka yönelik 40milyon sayfadan fazla doküman basılmıştır ve bunların büyük çoğunluğu çocuklara ve gençlere yöneliktir. Çünkü, tütün tekelleri insanların büyük çoğunluğunun sigaraya 18 yaşın altında başladığını bilmektedir.

• Tütün tekelleri, sigarayı bırakanların veya ölenlerin yerini gençlerin alması gerektiğini ve tekellerin geleceğinin sigaraya başlayan gençlere bağlı olduğunu çok iyi bilmektedir. Bundan ötürü de sigara tekelleri, sigaranın çocuklar ve gençler tarafından denenmesi için çok saldırgan bir politika izlemektedir.

• Sigara tekelleri, sigara kullananların %90’nının 20 yaşından önce sigaraya başladığı ve yarının düzenli içicilerinin bugünün çocuk ve gençleri olduğu, eğer çocuklar ve gençler sigara içmeye başlamazsa, yeni bebek doğmayan bir toplum gibi sigara endüstrisinin söneceğini düşünmektedirler.

• Sürekli olarak gençlere yönelik şu yanıltmaları kullanmaktadırlar:
a- Sigara özgürlük, güç ve erkeklik/yakışıklılık ile özdeştir.

b- Sigara sosyallik ve eğlence kavramları ile özdeştir.

• Sigara tekelleri gençler için kullandığı bu yöntemlerin benzerlerini kadınlar için de kullanmaktadırlar. Özellikle, özgür, bağımsız, ayakları üzerinde duran bir sürü ve güzel, çekici kadın imajı ön plana çıkarılmakta ve sigara bunlarla özdeşleştirilmeye çalışılmaktadır.

• Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, yapay bir salgındır.

Tütün ve sigara kullanan değerli tüketiciler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, anneler, babalar sigara tekellerinin tuzağına düşmeyelim.

Para vererek, tütün ve sigara tekellerinin karlarına kar katarak sağlığımızı, mutluluğumuzu kaybetmeyelim. Sevdiklerimizi üzmeyelim. Bu çelişkiyi yaşamayalım hiç sigara içmeyen çocukları, gençleri, yetişkinleri ve yakınlarımızı pasif içici durumuna düşürmeyelim.

Sevgili anneler, babalar, öğretmenler, hekimler sigara içmeyerek çocuklarımıza, öğrencilerimize, hastalarımıza iyi örnek olalım. Sigara tekellerine karşı hep birlikte mücadele edelim.

Tütün ve sigara kullanan değerli tüketiciler, sevgili gençler, çocuklar, anneler, babalar, öğretmenler, hekimler, “TÜTÜNSÜZ, SİGARASIZ BİR TÜRKİYE” için sizlerin çabasını, desteğini, ilgisini bekliyoruz. Hep birlikte bunu başarabileceğimize inanıyoruz.

Sevgiler, saygılar sunuyoruz.

Tüketici Hakları Derneği           Sağlık Bakanlığı            Sigara Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK)