Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

16.02.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Baz İstasyonları Yönetmeliğinin Durdurulması Kararını Uygulamayacağını Açıkladı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU, BAZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİNİN DURDURULMASI KARARINI UYGULAMAYACAĞINI AÇIKLADI.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İLE TÜKETİCİNİN BİLGİLENME HAKKINI TİCARİ SIR’A VE FİRMALARIN ÇIKARINA FEDA EDİYOR.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU, HUKUKA, TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRI DAVRANMAKTA VE SUÇ İŞLEMEKTEDİR.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK VE DAVA AÇACAKTIR.
 

Bilindiği gibi, Tüketici Hakları Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından açılan davada Baz İstasyonları Yönetmeliğinin ( Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik) ve buna dayalı işlemin yürütmesinin durdurulmasına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun tarafından 30.09.2010 tarihinde oybirliği ile karar verilmişti.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı üzerine ve bu karara göre, 19.01.2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunarak, davanın açıldığı 04.01.2010 tarihinden itibaren dava konusu Yönetmeliğe dayanarak verilen güvenlik sertifikalarının iptal edilmesini istemiştik.

Bununla birlikte, aynı yazı ile dava tarihinden itibaren başvuru sahiplerine verilen güvenlik sertifikalarının tamamının “aslı gibidir” onaylı bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini istemiştik.

Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bize verdiği cevapta, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararını uygulamayacağını belirtmiştir. Gerekçe olarak; haberleşme hürriyetinin ihlal edileceğini, akla, hayale gelmeyecek zararların oluşacağını, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, dava tarihi ile karar tarihi arasında verilen ve örneklerini istemiş olduğumuz güvenlik sertifikalarını ise “ticari sır” sayarak tarafımıza göndermeyeceğini belirtmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, Yönetmeliğin geçici 1.maddesi uyarınca bugüne kadar kurulan baz istasyonlarına verilen sertifikaların geçersiz olduğuna, kurulan istasyonların hukuka aykırı şekilde kurulduğuna karar verilmesine rağmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çevre ve halk sağlığını hiçe saymaktadır.

Görüldüğü gibi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yargı kararını uygulamayacağını, firmalara vermiş olduğu güvenlik sertifikalarının örneklerini Derneğimize göndermeyeceğini belirterek hukuka aykırı davranmakta ve tüketicilerin bilgilenme hakkını hiçe saymaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çevre ve halk sağlığını, tüketicilerin bilgilenme hakkını firmaların ticari sırlarına ve çıkarlarına feda etmektedir.

Ticari sır ve firmaların çıkarlarının çevre ve halk sağlığından, tüketicilerin bilgilenme hakkından üstün sayılması bir kamu kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kuruluş amacına, Anayasa’ya, hukuka, yargı kararlarına, tüketici ve insan haklarına aykırıdır, ahlaki değildir ve suçtur.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu tutumu ve davranışı nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.

Ayrıca, bugüne kadar verilen tüm güvenlik sertifikalarının tarafımıza verilmemesini idari yargıda ayrı bir dava konusu yapacağız.

Halkımıza, tüm tüketicilere ve kamuoyuna Derneğimizin bu girişimine destek vermeleri ve çevrede gelişi güzel kurulan baz istasyonlarının söktürülmesi için o yörede yaşayan tüketicilerin Derneğimizden destek istemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan