Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

31.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sağlıkta Reform Aldatmacası!..

SAĞLIKTA REFORM ALDATMACASI !..

AKP’NİN SAĞLIĞA KATKISI : 8TL KATKI PAYI1..

HASTANEDE KUYRUK KALKTI DEDİLER, KALKMADI!..

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ HALE GETİRİLDİ.
 

“Sağlıkta reform” aldatmacası su yüzüne çıktı. “Sağlıkta reform” paketiyle herkese eşit, kaliteli ve bedelsiz sağlık hizmeti sağlanacağı söylendi. Ancak, tam tersi yapıldı. Ayakta tedavide hekim ve diş muayenesi için katılım payı alınmaya başlandı. Bu uygulama karşısında yoksul ve dar gelirli yurttaşlar çaresizlik içine itildiler.

25 Mart 2010 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ve şu andaki uygulamaya göre; ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8TL, özel sağlık kurumlarında ise 15TL katkı payı alınmaktadır.

Kuyruklar kalktı, dendi. Ancak, kalkmadı.

- Sabah 5’de hasta listesine girme sırası

- Kayıt memuru önünde poliklinik sırası

- Poliklinik önünde muayene sırası

- Tetkik için muayene sırası

- Bazı tetkikler için 3-6 ay bekleme sırası

- Sonuç vermek için yeniden poliklinik önünde sıra

Ücretsiz ve kapsamlı birinci basamak hizmeti vermesi gereken sağlık ocakları tamamen kaldırılarak aile hekimliğine geçilmiştir. Bu uygulamayla koruyucu sağlık hizmetleri ve ekip hizmeti kaldırılmıştır. Yerine ise aile hekimliği getirilerek hizmetler özelleştirilmiştir. Her bireyden kesilecek olan primler tepki çekmemek için seçimlerden sonraya ertelenmiştir.

Görüldüğü gibi, AKP’nin “sağlıkta reform” paketi verilen vaatlerin tam tersi olarak bol katkı payı, bol kuyruk, bol tetkik, bol ilaç getirdi. Koruyucu hizmetler yetersiz hale getirildi. Hasta çok, iyileşen yok !.. “Sağlıkta reform” paketi halkın sağlığını iyice bozdu!..

Tüketici Hakları Derneği olarak diyoruz ki; sağlık hizmetleri sosyal devlet ve kamu yararı gereğince ticarileştirilmek yerine tüm halka ücretsiz, eşit, yeterli ve etkin bir şekilde verilmelidir.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan