Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara’da
 
TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ULAŞIMI ANKARA’DA

TRANSFER ÜCRETİNDE EK ÜCRET SOYGUNU DEVAM EDİYOR

ASGARİ ÜCRETLİ BİR AİLEDE AİLE REİSİ İLE ÖĞRENCİNİN TOPLAM AYLIK ULAŞIM BEDELİ ASGARİ ÜCRETİN %33’ÜDÜR

BELEDİYECE YENİ ZAM KARARLARI ALINARAK ESKİ KARARLARIN HUKUKİ DENETİMİ ENGELLENİYOR
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin ( UKOME) 30.12.2010 tarihli kararıyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere şehir merkezinde hizmet veren toplu taşım araçlarına yeni yıl armağanı olarak zam yapılmıştır!..

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin ( UKOME) kararına göre; çok binişli manyetik kartlarda tam yolcu 1 biniş bedeline yüzde 10 zam yapılarak 150 kuruştan 165 kuruşa yükseltilmiştir. Çok binişli manyetik öğrenci kartlarında 1 biniş bedeline yüzden 13.6 zam yapılarak 110 kuruştan 125kuruşa yükseltilmiştir. Şehir merkezinde özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma araçlarında 1 tam yolcu ücreti 185 kuruştan 2TL’ye yükseltilmiştir. Ankara kent içi kısa mesafede minibüs yolcu ücreti 185kuruştan 2TL’ye, en uzun mesafede ise 220kuruştan 230kuruşa yükseltilmiştir. Diğer taraftan, aktarma yapacak tam biletli yolculardan alınacak her bir transfer ücretine ise yüzde on zam yapılarak 50kuruştan 55kuruşa yükseltilmiştir.

Görüldüğü gibi emekliye, memura, işçiye, bağkurluya ve asgari ücretliye yapılan maaş artış oranından daha fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl armağanı olarak Ankaralıların ulaşımına yansıtılmıştır!.. Melih Gökçek, her yılın başında Ankaralılara böyle bir armağan vermeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Derneğimiz tarafından, bu son ulaşım zammından önce gerek 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanan tarife nedeniyle 8 Ocak 2010 tarihinde açmış olduğu gerekse 12 Mart 2010 tarihli UKOME kararının iptali için 15 Mart 2010 tarihinde açmış olduğu iki dava halen devam etmektedir. Derneğimizin açmış olduğu bu iki dava devam etmekte iken ve Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara’da iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu son zam kararı hukuku, tüketici haklarını, kamu yararını, insan haklarını ayaklar altına almak demektir.

Aralık 2010 tarihi itibariyle Türkiye’de uygulanan ortalama belediye otobüs ücreti 132kuruş, ortalama dolmuş ücreti 137 kuruş iken Ankara’daki yüksek ulaşım ücretlerini hem hukuksal hem de tüketici hakları yönüyle kabul etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, Ankara’nın dışındaki tüm illerde öğrenci ulaşım ücretleri 1TL’nin altında iken, Ankara’da öğrenci ücretlerinin 125 kuruş oluşunun mantıksal açıklaması olabilir mi?

Asgari ücret 1 Ocak 2011’den itibaren ilk 6 ay için 630TL olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu son zam kararıyla 1 kişinin çok binişli kartlarda transfersiz aylık ulaşım ücreti 99TL, yani asgari ücretin %16’sı olmuştur. 1 kişinin 1 transferli aylık ulaşım ücreti 132TL, yani asgari ücretin yüzde21’i olmuştur. Eğer, asgari ücretli ailede okula giden bir öğrenci varsa, aile reisinin 1 aktarmalı ulaşım ücreti ile öğrenci ulaşım ücretinin aylık toplamı 207TL, yani asgari ücretin %33’üdür.

Dünyanın hiçbir başkentinde dar gelirli tüketicileri bu derece ezen, tüketicilerin aylık ücretinden ulaşıma bu kadar pay ayırdığı bir fiyat politikası yoktur. Bu politika yalnızca Melih Gökçek’e özgü bir politikadır. Bu insafsız, vahşi, tüketici ve insan haklarına ayaklar altına alan, kamu yararına aykırı olan, hukuk dışı zam politikasının dayanağı olabilecek ne ulusal bir yasa ne de uluslar arası bir sözleşme mevcuttur. Yapılan zam, Anayasa’nın 73.maddesi ile Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 11.maddesine aykırıdır.

Şu anda bu son zamla, Ankara kent içi ulaşımında Türkiye’nin ve tüketicilerin alım gücü dikkate alındığında dünyanın en pahalı kenti durumundadır.

Artık yeter diyoruz. Ulaşımda bindirim değil, indirim istiyoruz. “Gökçek, elini cebimizden çek”, diyoruz. Başkent Ankara’mızın ulaşımda zam şampiyonu ve en pahalı kent olmasını yakıştırmıyor ve kabul etmiyoruz. “Ulaşımda soyguna artık son verilsin”, diyoruz.

Uygulaması halinde, telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle, zam kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için bugün burada, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü’ne Tüketici Hakları Derneği olarak dava açmış bulunuyoruz.

Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarını kullanan tüketicilere şu çağrıda bulunuyoruz: kullanmış olduğunuz ulaşım biletlerini saklayınız ya da Derneğimize teslim ediniz. Dava kazanıldığında fazladan ödediğiniz bedeli alabilmek için Derneğimizce gerekli hukuksal yardımda bulunulacaktır.

Tüm basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan