Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.11.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İle Tüketiciler Soyuluyor

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU İLE TÜKETİCİLER SOYULUYOR !..

FON ARTIŞININ DAHA ÖNCE KREDİ KULLANANLARA YANSITILMASI YASA’YA AYKIRIDIR.

TÜKETİCİLER HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUDA BULUNARAK ÖDEME PLANININ İPTALİNİ İSTESİNLER
 

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerine uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı Bakanlar Kurulunun 25.10.2010 tarihli kararıyla yüzde ondan (%10) yüzde onbeşe (%15) yükseltilmiştir.

28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararın, kredi kullanım tarihine bakılmaksızın bütün tüketici kredilerinde 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanması için Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından Bankalar Birliği’ne talimat verilmiştir. Bu talimat üzerine, bankalar, tüketici kredisi kullanan tüketicilerin cep telefonlarına mesaj gönderip bankaya davet ederek kendilerine yüzde onbeş (%15) oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi uyguladıkları yeni bir ödeme planı vermektedirler.

Söz konusu bu haksız uygulama ile karşı karşıya kalan birçok tüketici, Derneğimizi arayarak ne yapacaklarını sormaktadırlar.

Tüketici kredilerinden kesilen Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV) bankalar tarafından devlete ödenmesi gerektiği halde, bu kesintiler tüketicilere yansıtıldığı için 2005 tarihinde TÜDEF tarafından açılan dava şu anda Yargıtay’da devam etmektedir. Tüketici kredilerinden kesilen gerek Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) gerekse Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV), tüketici kredisi kullanan tüketiciler için kalıcı bir soyguna dönüşmüştür.

2011 Haziran ayında yapılacak genel seçimlerin hemen öncesinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranının yüzde ondan (%10) yüzde onbeşe (%15) arttırılması düşündürücüdür. Aklımıza, “arttırılan kesintiler seçim yatırımı olarak mı kullanılacak ? ” sorusunu sormayı getirmektedir.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna ilişkin artışın kredi kullanım tarihine bakılmaksızın 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanması ve kredi kullanan tüketicilere yeni ödeme planı çıkartılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya aykırıdır. Söz konusu uygulama, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın “Tüketici Kredisi” başlıklı 10.maddesinde belirtilen, “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.” hükmüne aykırı ve haksız bir şarttır. Haksız şartlar tüketiciler için bağlayıcı değildir.

Bu nedenle, 28 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe konulan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu artışından önce tüketici kredisi kullanan tüketicilere yeni ödeme planı çıkartılarak fon artışının yansıtılması, Yasa’nın 10.maddesine aykırı haksız bir şart olup, tüketiciler için bağlayıcı değildir.

Kendilerine yeni ödeme planıyla fon artışı yansıtılan tüketiciler, ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuruda bulunarak, haksız yere yansıtılan kesintinin, eğer ödenmişse kendilerine iadesine ve yeni ödeme planının iptaline ilişkin karar alınmasını istesinler.

Kendilerine haksız yere, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ( KKDF) artışı yansıtılan tüketicilere, Derneğimize başvuruda bulunmaları durumunda gerekli bilgi desteği verilecektir.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan