Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

13.10.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Fırıncılar Federasyonu Yasa'ya Aykırı Karar Alıyor

FIRINCILAR FEDERASYONU YASA’YA AYKIRI KARAR ALIYOR…

FIRINCILAR ZAMMA UYMAK ZORUNDA DEĞİL…

TÜKETİCİLERİ 1 GÜN EKMEK ALMAMAYA DAVET EDİYORUZ…
 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonucunda, ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı aldıklarını açıklayarak Rekabet Yasası’na aykırı davrandı.
Federasyon Başkanı basına yansıyan haberlerden de açıkça anlaşılacağı üzere oda başkanlarını toplayarak toplu karar almış ve kanuna aykırı olarak “Hakim Durumunu” kullanmış ve Rekabet Yasası’na aykırı hareket etmiştir.

Bu durumda tüketiciler olarak Rekabet Kurumunu ve Türkiye çapında Valilikleri bu durumu irdelemeye ve gerektiğinde kamu adına dava açmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’nın 125. Maddesine göre olası zam oranları üst sınırı göstermekte olduğundan fırıncı esnafı bu oranı uygulamak zorunda değildir. Yine özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler de başta olmak üzere bir çok ilde esnaf odası üyesi olmayıp Ticaret Odası mensubu olan fırıncıları ise bu zamma uyma mecburiyetinde olmadıkları konusunda uyarıyoruz.
Son olarak milyonlarca kişinin yoksulluk sınırı altında olduğu ülkemizde tüketicileri zamlar yürürlüğe girdikten hemen sonra sosyal sorumlulukları ve hakları gereği 1 gün ekmek almamaya davet ediyoruz…

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan