Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.07.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sağlığımızı Tehdit Eden Gıda Firmaları Açıklansın

SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN GIDA FİRMALARI VE MARKALARI AÇIKLANSIN
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılında yapılan gıda analizlerinde sağlığımızı tehdit eden analiz sonuçları bulunmuştur.

Bu analizlerde kırmızı toz ve pul biberlerde, kuru incirde ve kuru incir ezmesinde, ballı çerez örneklerinde özellikle de kanser etkisi olan bir çeşit küf olan aflatoksin maddesinin bulunduğu görülmüştür. Aynı şekilde, bir çok bitkisel ürün analizinde çok tehlikeli ve doğrudan kanser etkisi olan zirai ilaç kalıntısı ( pestisit ) bulunmuştur.

Tavuk ve hindi etleri ile hazır yemeklerde mikrobiyolojik yönden uygunsuzluklar görülmüştür.
Bazı bebek mamalarında kurşun bulunmuştur.

Tüketicilerin evrensel ve yasal hakları olan sağlık hakkı ile bilgilendirilme hakkı hiçe sayılmaktadır. Sağlıksız gıda maddelerine ait bu analiz sonuçları hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirilmeyen her yaş grubundaki tüketicilerin sağlığı tehdit altında bulunmaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun İle Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, güvensiz gıda maddelerinin piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilen ürünlerin toplatılmasının sağlanması görevi bulunmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu görevlerini yeterince ve gereğince yerine getirmemektedir.

Bu mevzuata uygun olarak, piyasaya arzı yasaklanan ve piyasadan toplatılan güvensiz gıda maddeleri konusunda alınan bu önlemler hakkında tüketicilerin bilgilendirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre, yasaklanan ve toplatılan gıda maddelerine ilişkin gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki tüketicilere duyurulması gerekmektedir. Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu görev ve sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketiciler adına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz: Tüketicinin sağlık hakkı ile bilgilenme hakkına saygı göstererek yasal görev ve sorumluluğunuz gereğince;

- Denetimlere ve analizlere ağırlık verilsin.

- Güvensiz ve sağlıksız gıda maddelerinin piyasaya arzı yasaklansın.

- Piyasadaki güvensiz gıda maddeleri toplatılsın

- Piyasaya arzı yasaklanan ve piyasadan toplatılan güvensiz gıda maddeleri hakkında tüketiciler eksiksiz ve doğru olarak, zaman geçirilmeden basın ve yayın yoluyla bilgilendirilsin.

- SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN GIDA FİRMALARI VE GIDA MARKALARI AÇIKLANSIN

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan