Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.03.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicinin Hukuk Zaferi: Ulaşımda 2004 Yılı Fiyatlarına Dönüldü

TÜKETİCİNİN HUKUK ZAFERİ: ULAŞIMDA 2004 YILI FİYATLARINA DÖNÜLDÜ

MELİH GÖKÇEK KAOS YARATARAK ANKARALI TÜKETİCİLERİ CEZALANDIRIYOR
 

Değerli Ankaralı Tüketiciler,

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşım araçlarına 2005 yılı başından geçerli olmak üzere yapmış olduğu zammın iptali için Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan iptal davası üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi bu zam kararını iptal etmiştir.

Mahkemenin bu kararıyla 5 yıl boyunca yapılan artış kararlarının hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır.

Bu kararla; dünya başkentleri arasında ulaşımın en pahalı olduğu Ankara’da yaşayan işsiz, öğrenci, emekçi, yoksul halkımızın bu mağduriyetine son verilmiştir.

Bu kararla Türkiye’de hala hukukun işlediğine dair inancımız tazelenmiş ve Tüketici Hakları Derneği olarak, halkımızla birlikte mücadele azmimiz daha da artmıştır.

Ne mutlu bize, ne mutlu tüketici hareketine, ne mutlu bu mücadeleye omuz verenlere...

Değerli Tüketiciler,

Bu karar, uzun hukuk mücadeleleri sonucunda elde edilmiştir. İdare Mahkemesi, önce toplu taşıma ücretlerinin artış işleminin iptali talebini red etmiş, ardından bu kararın derneğimiz tarafından temyizi üzerine karar Danıştay tarafından bozulmuştur. Bozma üzerine davayı yeniden gören mahkeme 15/10/2009 tarihinde son kararını vererek ulaşım zamlarını iptal etmiş, yoksul ve dar gelirli tüketicilerden haksız yere, fazladan para alınmasına dur demiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni mahkum etmiştir.

Mahkeme kararına uymak zorunda kalan Belediye, hukukun gereği olarak, hukukun zorlamasıyla 2004 yılı başındaki ulaşım fiyatlarına dönmek durumunda kalmıştır.

Bu karar, Tüketici Hakları Derneğimizin, halkımızla ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte “ulaşım hakkı” için yıllardır devam eden mücadelesinin sonucunda elde etmiş olduğu büyük bir hukuk zaferidir.

Bu zafer, tüketici hakları için vermiş olduğumuz diğer girişimlere de ışık tutacak, demokratik hak mücadelesine hız kazandıracaktır.

Hepimize kutlu olsun!

Değerli Tüketiciler,
Belediyenin zincirleme zamlarının iptaline ilişkin Ankara 2. İdare mahkemesinin kararı kesin hüküm teşkil etmektedir. Bu iptal kararı, yapılan zamları, zam kararlarının alındığı tarihten itibaren bütün etki ve sonuçlarıyla beraber kaldırmıştır. İptal edilen zamlar, vilayet genelini kapsayıcı bir düzenleyici işlem olduğundan, bu kararın sonuçlarından bütün Ankara halkı yararlanacaktır.

Mahkemenin kararıyla, Belediye’nin, toplu taşıma ücretlerini hizmetin kalite ve miktarında artış olmaksızın arttırdığı ortaya çıkmıştır. Belediye yönetiminin, 5 yıl boyunca vatandaşlardan toplu taşıma ücreti olarak gerçek bedelinin üzerinde para tahsil ettiği kesinleşmiştir.

Yaptığımız hesaplamalara göre, her yolcu başına 5 yıl boyunca ortalama olarak fazladan 2 bin TL alınmıştır. Tüm yolculardan 5 yıl boyunca fazladan alınan bedel ortalama 5,5 milyar TL dolayındadır.

Bu durumda vatandaşlarımız, tüketiciler; biletlerindeki ücret farkının iadesi için Belediye yönetimine müracaat edebilirler; olumsuz cevap almaları halinde sakladıkları eski kartlarla birlikte Tüketici Sorunları Hakem heyetlerine başvurabilirler veya Belediye yönetimi aleyhine İdare Mahkemesi’ne tam yargı davası açabilirler. Tüketici Hakları Derneği olarak bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazırız.

Tüketicilerimizi bu konuda duyarlı olmaya, hakları için mücadele etmeye davet ediyoruz.

Değerli Tüketiciler,
Sayın Gökçek, Ankara’da yıllardır sürmekte olan hukuksuzluğa bağımsız yargının son vermiş olmasını içine sindirememiş görünmektedir.

Mahkeme kararıyla da tescillenmiş olduğu gibi, Ankara halkının cebinden yıllardır almış olduğu haksız paranın, açık hukuksuzluğun, hak gaspının hesabını vereceğine, ortalığı bulandırarak Derneğimizi ve yargı makamlarını suçlu ilan eden açıklamalar yapmakta, hukuk karşısında düştüğü çaresizliği gözler önüne sermektedir.

Sayın Gökçek, Belediye’nin bu kararla iflas edeceğini ileri sürerek hedef saptırmakta, yarattığı kamu zararının sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışmaktadır. Üstelik, vatandaşın yıllarca maruz kaldığı bu haksızlığı önleyen indirim kararının hemen ardından biletlerdeki transfer uygulamasını iptal ederek hukuk yoluyla kazanılmış bir hakkı başka bir hak gaspıyla ve başka bir haksızlıkla ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Sayın Gökçek, hukuk karşısındaki acizliğini, hukuka yönelik hıncını, özel arabası olmayan, toplu ulaşıma mahkum olan yoksul, emekçi Ankaralılardan öc alarak çıkarmaya çalışmakta, Ankaralıyı adeta cezalandırmaya kalkmaktadır.

Ancak, Tüketiciler artık uyanmıştır, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hangi hesaplar içerisinde olduğu artık herkesin malumudur. Ankaralılar artık kazanılmış haklarını kaybetmemek için her türlü hak, hukuk, demokrasi mücadelesini vermeye hazırdır.

Değerli Ankaralılar,
Şimdi Ankara’yı yönetmeye soyunanların artık biraz da dar gelirli Ankaralıları düşünmelerinin zamanıdır...

Şimdi Ankaralı’ dan haksız yere alınan trilyonların hesabını sorma zamanıdır…

Pervasız yönetimi nedeniyle Ankaralıların başına gelenlerden hiç yüzü kızarmayanların, bunlardan hiç ders almaksızın “seferleri azaltıp, transferleri kaldırarak, minibüs ve otobüsçüleri kışkırtmaya” soyunanları kamu vicdanına; “kentte bir kaos ortamı yaratabilmeyi dillendirenlerin ise Ankara’yı yönetme ehliyetinde olup olmadığını” kamu oyununun dikkatlerine sunuyoruz.

Yine bütün adli ve idari makamları “Seferleri azaltıp, transferleri kaldırarak, minibüs ve otobüsçüleri kışkırtıp, kaos ortamı yaratmak” isteyenlere karşı uyarıyoruz…

Yıllardır Ankaralıya ulaşımda reva görülen haksızlık, hukuksuzluk, insafsızlık Tüketici Hakları Derneğimizin, tüketicilerle sabırla yürüttüğü hukuk mücadelesiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu hukuksuzluğu başka bir kılıf altında, biletlerdeki transfer hakkını kaldırmak gibi başka bir hukuksuzlukla devam ettirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İnanıyoruz ki, Ankaralılar buna asla izin vermeyecektir. Ve Tüketici Hakları Derneği olarak bu durumda da hukuki süreci işleteceğiz.

Değerli tüketiciler,
Ulaşımdaki fahiş ücrete son veren bu son yargı kararı, Tüketici Hakları Derneği olarak vermiş olduğumuz hukuk mücadelelerinin başarıya ulaştığını göstermesi açısından hepimize umut vermiştir.

Bu karar ile bir kez daha anlaşılmıştır ki, hukuk mağdur edilmiş olan tüketicilerden yanadır.

Bu karar, tüketiciler ve tüketici hakları açısından sosyal devletin önemine olan inancımızı daha da artırmıştır.

Bu karar, tüketicilerin, demokratik örgütlü mücadele içerisinde olmaları halinde yaşama alanlarını, yaşama haklarını ortadan kaldıran haksız idari kararları ve uygulamaları nasıl etkisiz hale getirebilecek güçte olduklarını göstermiştir.

Ankaralılar için bir tüketici hakları zaferi olan bu karar vesilesiyle, bütün tüketicileri Tüketici Hakları Derneği bünyesinde örgütlü, demokratik hak mücadelesine davet ediyor, daha yapacak çok işimiz olduğunu, tüketicileri mağdur etmekte olan yüzlerce haksız uygulamanın kaldırılması için her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir mücadele içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha belirtiyoruz.

Tüketici hakları açısından bu kutlu günümüzde bütün Ankaralıları “pahalı ulaşım”a bundan sonra hiçbir şekilde geçit vermemeleri çağrısında bulunuyor, herkesi sevgi ile selamlıyoruz.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan