Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.01.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşımdaki İnsafsız Zammına İptal Davası Açıldı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ULAŞIMDAKİ İNSAFSIZ ZAMMINA İPTAL DAVASI AÇILDI

MELİH GÖKÇEK'İN ZAM ARTIŞI ASGARİ ÜCRETTEKİ ZAM ARTIŞINI KATLADI

TÜKETİCİLER ULAŞIM BİLETLERİNİ SAKLASINLAR
 

Bilindiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ( UKOME) 16.12.2009 tarihli kararıyla 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere şehir merkezinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanan tam yolcu ücreti 1.69TL'den 1.85TL'ye, iki binişlik biletteki bir biniş bedeli 1.69TL'den 1.85TL'ye, çok binişli biletlerde bir biniş bedeli ise 1.39TL'den 1.50TL'ye çıkartılmıştır.

Ancak, asıl, büyük ve insafsız zam çok binişli tam biletlerde uygulanan transferlerde olmuştur. Daha önce hiçbir bedel alınmayan her transfer için 50 kuruş alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, tüketiciler, çok binişli tam biletlerle yaptıkları bir transferli yolculuk için 1.39TL öderken 2TL, iki transferli yolculuk için 1.39TL öderken 2,5TL ödeyeceklerdir. Zam oranı ise, bir transferli yolculuklar için %44, iki transferli yolculuklar için %80 olmuştur.

Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarına yapılan zam ile asgari ücret artışlarını karşılaştırdığımızda, görülen manzara şöyledir:
Asgari ücret, 2010 yılının ilk 6 ayı için aylık 546TL'den 577TL'ye çıkartılmıştır. Yani, asgari ücret aylık 31TL arttırılmıştır. Oysa, Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarına yapılan zam sonucunda tüketiciler bir transferli yolculuklar için bir ayda 36.6TL, iki transferli yolculuklar için bir ayda 66.6TL daha fazla ücret ödeyeceklerdir. Yani, bir transferli yolculuklardaki aylık zam artışı asgari ücretteki aylık artışın üzerinde, iki transferli yolculuklardaki aylık zam artışı ise asgari ücretteki aylık artışın iki katından daha fazladır.

Bununla birlikte, Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarına yapılan son zam ile bir asgari ücretlinin hiç transfer yapmadan aylık ulaşım gideri ortalama 90TL, yani asgari ücretin %16'sı kadardır. Bir transferli ulaşım için aylık ulaşım gideri ortalama 120TL olmak üzere asgari ücretin %21'i kadardır. İki transferli ulaşım için aylık ulaşım gideri ise ortalama 150TL olmak üzere asgari ücretin %26'sı kadardır.

Dünyanın Hiçbir başkentinde dar gelirli tüketicileri bu derece ezen, tüketicilerin aylık ücretinden ulaşıma bu kadar pay ayırdığı bir ulaşım politikası yoktur. Bu politika yalnızca Melih GÖKÇEK'e özgü bir politikadır. Bu insafsız, vahşi, tüketici ve insan haklarını ayaklar altına alan, kamu yararına aykırı olan, hukuk dışı zam politikasının dayanağı olabilecek ne ulusal bir yasa ne de uluslararası bir sözleşme mevcuttur.

Yapılan zam, Anayasa'nın 73.maddesi ile Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 11.maddesine aykırıdır.

Şu anda, bu son zamla, Ankara, kent içi ulaşımında Türkiye'nin ve ulusal gelir ile alım gücü dikkate alındığında ise dünyanın en pahalı kenti durumundadır.

2005 yılı başından itibaren Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarına yapılan %50 zammın Danıştay tarafından iptal edilmesine ve 2008 yılında yapılan %20 zammın yerel mahkemece iptal edilmesine karşın bu yargı kararları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmamıştır.

Tam tersine, inadına, enflasyonun çok üzerinde ve yüksek oranda yeni bir zam yapılmıştır. 2009 yılı ortalama tüketici enflasyonu %6.25, Melih GÖKÇEK'in son zam oranı ise %80'dir.

Uygulanması halinde, telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle, zam kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için bugün burada, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü'ne Tüketici Hakları Derneği olarak dava açmış bulunuyoruz.

Ankara şehir merkezinde toplu taşım araçlarını kullanan tüketicilere şu çağrıda bulunuyoruz: kullanmış olduğunuz ulaşım biletlerini saklayınız. Dava kazanıldığında fazladan ödediğiniz bedeli alabilmek için sakladığınız ulaşım biletleri ile Derneğimize başvuruda bulunduğunuzda sizlere gerekli hukuksal yardımda bulunulacak ve yol gösterilecektir.

Tüm basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan