s
 
   
 
 
  Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

24.11.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bile Bile Halkın Sağlığını Riske Atan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'e Suç Duyurusu

BİLE BİLE HALKIN SAĞLIĞINI RİSKE ATAN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER'E SUÇ DUYURUSU

FİRMALARIN ÇIKARI HALKIN SAĞLIĞINDAN ÜSTÜN GÖRÜLDÜ

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER'İ DERHAL İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 26 Ekim 2009 tarihinde yayımladığı GDO Yönetmeliği, 20 Kasım 2009 tarihli yeni bir Yönetmelik ile değiştirilerek, GDO'lara ve GDO'lu ürünlerin 1.3.2010 tarihine kadar, hiçbir kontrole ve risk değerlendirmesine tabi tutulmadan serbestçe Türkiye'ye girmesine izin verilmiştir.

Gümrüklerde bekletilen ve daha sonra da gelecek olan GDO'lu ürünlerin, firmaların baskısı ile 1 Mart 2010 tarihine kadar hiçbir kontrole ve risk değerlendirmesine tabi tutulmadan serbestçe Türkiye'ye girmesine izin verilmesi bir skandaldır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, GDO'larla ilgili Yönetmelik değişikliği ile firmaların çıkarını üstün görerek tüketicilerin sağlığını ve ülke yararını hiçe saymaktadır.

“Nasıl olsa, bugüne kadar GDO'lar ve GDO'lu ürünler Türkiye'ye giriyordu, 1 Mart 2010 tarihine kadar kadar da girse ne olur” anlayışı, tüketicileri aşağılamanın, kobay yerine koymanın dışında, aynı zamanda bir insanlık suçudur.

Bu nedenlerle, Tüketici Hakları Derneği olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.

Tüketiciler olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'i bile bile halkın sağlığını riske attığından dolayı derhal istifa etmeye çağıyoruz.

Hükümetin ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın GDO'lu ürünlerin ithalatını ve tüketimini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmasını istiyoruz.

GDO'lu ürünlerin serbestçe ithal edilmesinin tüketiciler için, halk sağlığı için, gıda egemenliğimiz için, tarımımız için, küçük çiftçi ve köylülerimiz için, ülkemizin bağımsızlığı için yıkım olduğunu daha önce defalarca dile getirmiştik.

Tüketici Hakları Derneği olarak, GDO'ların ithalatını ve tüketilmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar, tüm halkımızı GDO'lu olma riski taşıyan ambalajlı gıda maddelerini boykot etmeye çağırıyoruz.

Yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkma duyarlılığıyla, bütün tüketicilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve basınımızın boykot kampanyamıza destek vermelerini bekliyor, saygılar sunuyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan