Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.11.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

GDO'lu Ürünleri Yasaklayan Bir Yasal Düzenleme Yapılıncaya Kadar Tüketiciler Olarak GDO Riski Taşıyan Bütün Gıda Ürünlerini Boykot Ediyoruz!
 

GDO'lu ürünleri yasaklayan bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar tüketiciler olarak GDO riski taşıyan bütün gıda ürünlerini boykot ediyoruz!

Değerli tüketiciler,

Bilindiği gibi yeni çıkarılan bir yönetmelikle, bugüne kadar yasal boşluktan yararlanılarak ülkemize giren genetiği değiştirilmiş ürünlerin(GDO) ithalatı ve tüketimi bundan sonra yasal olarak da serbest bırakılmıştır.

Yönetmelik, insan ve hayvanların bir kobay gibi kullanılabileceği anlamına gelen ifadeler içermektedir.

Yönetmelik, gıda ya da hayvan yemleri içerisinde var olan GDO'ların oranı binde 9'dan daha az ise bu ürünleri GDO'suz olarak kabul etmektedir.

Yönetmelik, zararlı olduğu kabul edilerek doğrudan yasaklanan GDO'ların gıda ve yemlerdeki oranı binde 5'ten az ise bunlara izin vermektedir.

Bebek mamalarında GDO'lu ürünleri yasaklayan bu yönetmelik, karnında bebek taşıyan hamilelerin GDO'lu ürünleri yemesine nasıl izin vermektedir? Birçok riski ve tehlikesi kanıtlanan ya da en azından şüpheli olan GDO'lu gıdalara nasıl izin verilebiliyor?

Yönetmelik, GDO'suz ürünlerin etiketinde “GDO'suzdur” yazılmasını yasaklıyor. Tüketicilerin GDO'lu-GDO'suz ürün ayrımı yapması engellenmek mi isteniyor?

Yönetmelik, tüketicilere, çiftçilere ve ülkemize yıkım getirirken birkaç tarım ve gıda tekeline kar sağlayacaktır.

Bütün bu nedenlerle, GDO'lu ürünleri yasaklayan bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar tüketiciler olarak GDO riski taşıyan bütün gıda ürünlerini boykot ediyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan