s
 
   
 
 
  Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.10.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) İthalatına, Tüketimine İzin Verilmesi Ülkemiz İçin Yıkım Tüketiciler ve Çiftçiler İçin Ölümdür

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO) İTHALATINA, TÜKETİMİNE İZİN VERİLMESİ ÜLKEMİZ İÇİN YIKIM TÜKETİCİLER VE ÇİFTCİLER İÇİN ÖLÜMDÜR

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAKTIR.
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 26 Ekim 2009 pazartesi günü, Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmes, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik çıkartılmıştır. Yönetmelik kendi içinde baştan sona kadar çelişkilerle doludur ve her maddesi cevaplanamayacak sorulara açıktır. Yönetmeliğin tüm maddelerinde GDO'ların risk taşıdığı konusunda bir tedirginlik ve korku ifadesi yer almaktadır. GDO'ların zararını kabul etmekte olan bu yönetmelik bir baskı sonucunda hazırlandığı izlenimini vermektedir. Örneğin Madde 4-i 'de yer alan izleme ile ilgili tanımda; “ GDO ve ürününün biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek” gibi bir ifadenin yönetmelikte yer alması GDO'lu ürünlerin kullanımında yaratacağı sorunların varlığını kabul ettiklerini ortaya koymaktadır. Söz konusu maddede etkileri belirlemek üzere; program dahilinde yürütülen gözlem, analiz ve kontrollerden söz etmektedir. Bunun anlamı insan ve hayvanların kobay gibi kullanılarak sonuçların elde edilmesidir.

Gözlem, analiz, kontrol ve deneme sonucu olumsuzluk tespit edilirse bu olumsuzluğun geri dönüşünün olmadığı bir gerçektir. Aynı şekilde madde 4- “l” ve “m”de yer alan ifadelerde de yukarıda belirttiğimiz zararlı ve olumsuz etkileri ortaya çıkması halinde, olumsuz etkileri yaşayanların bu olumsuz etkilerden kurtulamayacağı ve büyük sorunlar yaşayacağı bir gerçektir.

GDO'lu ürünlerin çevreye, insan ve hayvana vereceği zararın önlenmesi ve geri dönüşümü mümkün değildir. Yönetmelikte çeşitli maddelerde yer alan acil önlem planlarının hiçbiri zararları yok etmez, sağlığı geri getirmez, çevrenin bozulan dengesini düzeltmez.

Yönetmeliğin beşinci maddesinde “GDO'lu ürünlerin bebek mamaları, bebek formulleri, devam mamaları, devam formulleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır. İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genlerini içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasaktır” diyerek, GDO'ların riskini peşinen kabullenen bir düşünce bu ürünleri hamilelerin ve diğer bir çok hassas kişinin yemesine izin vermektedir. Böylesi bir çelişkiyi yansıtan bu yönetmeliği hazırlayan uzmanlar nasıl oluyor da GDO'lu ürünlerin ithaline izin verebiliyorlar.

Bu yönetmelik ile gıdalarımız ve hayvan yemlerinde kullanılmak üzere, kısaca GDO denilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların ve ürünlerin ithalatı, işlenmesi ve tüketimi yasal ve serbest hale getirilmiştir.

Çok uluslu tarım tekelleri tarafından içlerine farklı bitki ve hayvan türleriyle zehirli virus ve bakteri genleri eklenerek genetik yapısı değiştirilmiş mısır, soya, pirinç, kanola gibi ürünler artık bundan sonra serbestce ülkemize ithal edilecektir.

Üstelik, bu yönetmelik ile gıda veya yem, GDO'lardan biri veya birkaçını toplamda %0.9 oranında daha az içerecek ise GDO'suz olarak kabul edilecektir.

Özellikle de genetik yapısı değiştirilmiş mısır ve soya gibi ürünler, mısırözü yağından soya yağına, pastadan baklavaya, koladan meyvesuyuna, etli yiyeceklerden unlu yiyeceklere kadar olmak üzere 800-1000 çeşit gıda maddesinde kullanılmaktadır.

GDO'lu ürünlerin bağışıklık sistemimizin çökme riskini arttırdığı, kanser başta olmak üzere birçok bilinmeyen hastalıkları tetikleme riski ve tehlikesi olduğu yıllardan beri bilim insanlarınca söylenmektedir.

Genetik yapısı değiştirilmiş organizma ve ürünlerin ithalatının ve tüketiminin serbest olması, tüketiciler ve halk olarak sağlıklı gıda hakkımızı ve gıda egemenliğimizi ortadan kaldıracaktır. Bu izin ve serbesti ülkemiz tarımına ve çiftcisine telafisi imkansız zararlar verecek ve yıkım getirecektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanına soruyoruz: Sağlıklı ve güvenilir tarımsal ürünlerin ülkemizde üretimine ve tüketimine olanak varken, sağlıksız ve riskli ürünlerin milyarlarca dolar para vererek ülkemize sokulmasına izin verilmesinin tüketicilere, çiftçimize, tarımımıza zarar vereceğini bilmiyor musunuz? Uluslar arası tarım tekellerinin çıkarlarını tüketicilerin sağlığından, gıda egemenliğimizden; tarımımızın, ülkemizin ve çiftçimizin yararından daha mı üstün görüyorsunuz? Doğacak olan sonuçlardan vicdanınız sızlamıyacak mı?
Tarım ve Köyişleri Bakanına ve Hükümete sesleniyoruz: Ülkemiz, tüketiciler ve çiftçiler için yıkım ve ölüm getirecek olan bu yönetmeliği hemen geri çekiniz. Gıdalarımızla oynanmasına izin vermeyiniz. Gıdalarımızı emperyalist tekellerin insafına terk etmeyiniz. Gıdayla oynamak bir insanlık suçudur. Bu suçun altından kalkamazsınız. Gıdamızın geleceğinin emperyalist tarım tekellerine terk edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin GDO'lu organizma ve ürünlere gereksinmesi yoktur. Tüketiciler ve ülke olarak GDO'lu gıdalara değil, sağlıklı gıdalara ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, GDO'lu organizma ve ürünlerin ithalatı, üretimi ve tüketimini yasaklayan bir yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz.

Tüketicilere sesleniyoruz: Gıdamıza sahip çıkalım. Gıdamızın geleceğini ve kaderini emperyalist gıda tekelleri ile onların işbirlikçilerine teslim etmeyelim.

Sonuç olarak bu yönetmelik çevreyi, hayvan ve insanı katletmek için kullanılacak biyolojik silahın kullanımına izin veren ölüm fermanımızdır. GDO'ların ithalatına ve üretimine izin veren bu yönetmelikte yer alan maddeler incelendiğinde görülmektedir ki yönetmelik çevre, insan ve hayvanları korumak amaçlı değil, GDO rantı peşinde olanlara fırsat yaratmak için hazırlanmıştır.

Tüketici Hakları Derneği olarak, bu yönetmeliğin iptal edilmesi için dava açacağımızı ve GDO'lu ürünlerin yasaklanması konusunda sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan