Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.10.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Türkiye'de ve Dünya Başkentlerinde Toplu Taşım Ulaşımı En Pahalı Kent Ankara

SAYIN GÖKÇEK, TOPLU TAŞIM ARAÇLARINA YAPTIĞINIZ %50 ZAM KARARINI HUKUKA AYKIRI BULAN DANIŞTAY KARARINI UYGULAYIN

TÜRKİYE'DE VE DÜNYA BAŞKENTLERİNDE TOPLU TAŞIM ULAŞIMI EN PAHALI KENT ANKARA

YARGI KARARLARINI UYGULAMAMA, KAMU YARARINI GÖZETMEME, TÜKETİCİ HAKLARINI GÖZETMEME ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN
 

Büyükşehir Belediyesinin 24.12.2004 tarihinde toplu taşım araçlarına yapmış olduğu %50 zammın iptali için 2005 yılı başında açmış olduğumuz davada 2.İdare Mahkemesi talebimizi reddetmişti.

2.İdare Mahkemesi'nin Kararını temyiz etmemiz üzerine Danıştay Sekizinci Dairesi bu kararı kamu yararına, hizmet gereklerine, hukuka aykırı buldu ve bozdu.

Danıştay'ın bu kararı bozma gerekçesinde, “zam kararı için bir ön çalışmanın, derinlemesine araştırmaların yapılmadığı ve konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kararın alındığı toplantıda bulunmadıkları, kararı haklı gösterecek, temellendirecek nitelikte; ekonomik veriler ışığında yapılmış değerlendirmeler, maliyet analizleri, enflasyon oranları gibi bilimsel tespitlerin bulunmaması, somut bir gerekçeye dayanılmaması” gibi kıstaslar ortaya konulmuştur.

Danıştay'ın bu kararı üzerine, Büyükşehir Belediyesi %50 zam kararını geri almak ve zam dolayısıyla tüketicilerden fazladan tahsil ettiği ücretleri tüketicilere iade etmek zorundaydı. Ancak, belediye bunu yapmayarak Danıştay kararını düzeltme isteğinde bulundu. Danıştay, bu kez, Büyükşehir Belediyesi'nin Kararı düzeltme isteğini de 13.05.2009 tarihinde oybirliğiyle reddetti. Ve böylece zammın hukuka aykırı olduğu tescillendi.

Danıştay'ın bu Kararına göre 2.İdare Mahkemesi zammı iptal etmek zorundadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimi ve Başkanı, yargı kararlarını uygulamama, kamu yararını gözetmeme ve tüketici haklarına saygı göstermeme anlayışından bir an önce vazgeçmelidir.

Bugün, Türkiye'nin en pahalı toplu taşım hizmeti Ankara'dadır. Bununla birlikte, dünya başkentleri içerisinde ulaşımı en pahalı başkent de Ankara'dır.

Sayın Melih Gökçek, almış olduğu ödüller nedeniyle, “kentinle gurur duy” demektedir. Ulaşımın en pahalı olduğu ve tüketici haklarının belediyece gasp edildiği Başkent Ankara kentimizle bu koşullarda nasıl gurur duyabiliriz?

Tüketici Hakları Derneği ve Ankara'lı tüketiciler olarak Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimine ve Sayın Gökçek'e çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce Danıştay kararını uygulayınız. 2004 tarihindeki fiyatlara geri dönerek yaptığınız zamları geri alınız. Aksi takdirde suç işlemiş olacaksınız.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan