Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.07.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ'nin Yeni Tarifesine İptal Davası

ASKİ'NİN YENİ SU TARİFESİNE İPTAL DAVASI

AZ SU KULLANAN TÜKETİCİLERE BÜYÜK ZAM

SU TARİFESİ GERİ ALINMALIDIR
 

ASKİ'nin, konutların kullandığı suya uyguladığı kademeli fiyat tarifesinin Danıştay tarafından iptal edilmesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce konutlardaki suyun bedelinin 1 m3 için 2.70 TL olmasına karar verilmiştir. Bu yeni tarife de basına ve Ankara'lı tüketicilere indirim diye yansıtılarak yanıltılmışlardır. Çünkü, bir önceki tarifede 0-10 m3 arası su kullanan konut aboneleri atık su bedeli dahil 1m3 suya 1.55 TL. öderken, şimdi yeni tarifeyle 2.70 TL. ödeyecektir. Yani bir ayda 0-10 m3 su kullanan
konut aboneleri yeni tarifeye göre suyu % 74 daha pahalı kullanacaktır.

Aynı şekilde, yeni tarifeye göre ; 11 m3 su kullanan bir tüketici % 52 , 12 m3 su kullanan bir tüketici % 38 , 13 m3 su kullanan bir tüketici % 28 , 14 m3 su kullanan bir tüketici % 20 , 15 m3 su kullanan tüketici ise 14.4 oranında suyu daha pahalı kullanacaktır.

Yeni tarifeye göre , 18 m3' e kadar su kullanan tüketiciler suyu daha pahalıya kullanacaklardır. 19 m3 ve daha çok su kullanan tüketiciler için bir indirim söz konusudur.

Oysa her konut abonesi için indirim yapılmış gibi basın ve kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu duruma göre az su kullanan dar gelirli tüketiciler cezalandırılmakta, çok su kullananlar ise ödüllendirilmektedir.

Melih Gökçek, Danıştay kararını ve suyun maliyetinin 2.97 TL. olduğunu gerekçe göstererek 1 m3 suyu atık su bedeli de dahil 2,7 TL.'den konutlara vereceklerini , dar gelirliyi düşünerek bu yeni tarifeyi belirlediklerini açıklamıştır.

Oysa, konunun uzmanları tarafından ASKİ'nin 1 m3 su maliyetinin 2.97 TL değil, hiç bir koşulda 75 kuruşu geçemeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle , Danıştay tarafından kademeli tarifenin kaldırılması, 1m3 suyun 2.70 TL.'den satılmasının gerekçesi olamaz.

2009 yılı ortalama tahmini enflasyon % 6.7 iken dar gelirlinin suyuna % 74 zam yapmak nasıl dar gelirliyi düşünmek oluyor?

Tüketici Hakları Derneği olarak Melih Gökçek'e şunu öneriyoruz: Üniversite , meslek kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan tarafsız, Ankara'lıların ve demokratik kitle örgütlerinin kabul edeceği bir bilirkişi heyeti oluşturularak ASKİ'nin 1 m3 su maliyeti
hesaplanıp kamuoyuna açıklansın. Bu önerimiz ve isteğimiz , tüketicilerin evrensel haklarından olan doğru ve eksiksiz bilgilendirilme hakkı ile Bilgilendirilme Yasası'nın bir gereğidir.

Ankara'da 1 milyon 300 bin dolayında su abonesi bulunmaktadır. Ankara'da su kullanan konut abonelerinin yarısına indirim değil bindirim yapılmıştır. Yani su tarifesi dar gelirli su kullananlar için yaşadığımız kriz ortamında bir yıkımdır.

Melih Gökçek dar gelirli aileleri belirleyerek su faturalarından 10 TL. indirim yapılacağını belirtmektedir. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa, bu uygulama insan onuruna ve sosyal devlet anlayışına yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen gıda ve kömür yardımı
uygulamasına benzetilerek siyasi rant elde edileceği düşüncesini akıllara getirmektedir.

Bu tarife , dar gelirli tüketicilerin zarar görmeyeceği ve su gereksinimlerini giderecek şekilde yeniden belirlenmelidir.

Bu nedenlerle;

Tüketici Hakları Derneği olarak bugün Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni su tarifesinin iptali için dava açmış bulunuyoruz.

Tüm kamuoyuna ve Ankaralı tüketicilere duyurulur.

Saygılarımızla,


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan