Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.03.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Belediye Hizmetlerinden Tüketicilerin Çoğu Memnun Değil

ANKARA BELEDİYE HİZMETLERİNDEN TÜKETİCİLERİN ÇOĞU MEMNUN DEĞİL
 

Derneğimizin 29.12.2006 – 26.03.2009 tarihleri arasında web sayfamızda ( www.tuketicihaklari.org.tr) yapmış olduğu “ Ankara Belediye Hizmetlerinden Memnun musunuz ?” konulu anket sonuçlarını aşağıda açıklıyoruz.

Anketimize olan katılımı 26 Mart 2009 tarihi itibariyle durdurmuş bulunmaktayız.

Anketimize bu süre içerisinde ( 29.12.2006 – 26.03.2009 ) 102107 ( yüzikibinyüzyedi) kişi katıldı.

Çok kötü diyen tüketicilerin sayısı : 48021 , Çok kötü diyen tüketicilerin oranı: %47

Zayıf diyen Tüketicilerin sayısı : 24869 , Zayıf diyen tüketicilerin oranı : %24.4

Oldukça iyi diyen tüketicilerin sayısı: 24298 , Oldukça iyi diyen tüketicilerin oranı: %23.8

Yeterli diyen tüketicilerin sayısı : 4919 , Yeterli diyen tüketicilerin oranı : %4.8

Buna göre, Ankara Belediye Hizmetlerinden memnun olmayanların sayısı; çok kötü ve zayıf diyenleri topladığımızda 72890 kişi oluyor, memnun olmayanların oranı ise (çok kötü ve zayıf diyenlerin oranı) %71.4’tür ( %47 + %24.4).

Memnun olanların sayısı 29217, memnun olanların oranı ise %28.6’dır ( %23.8+%4.8).

Ancak, ankete katılanların son üç aylık ortalamasına göre memnun olmayanların sayısı %91 dolayındadır.

Kamuoyuna ve Ankaralılara saygıyla durdurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan