Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.03.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ'nin Kartlı Su Sayacına İptal Davası

ASKİ’NİN KARTLI SU SAYACINA İPTAL DAVASI

KARTLI SU SAYACI 300TL, MEKANİK SAYAÇ 30TL

KARTLI SU SAYACI İNSAN HAKLARINA, TÜKETİCİ HAKLARINA, ANAYASAYA VE KAMU YARARINA AYKIRI BİR UYGULAMADIR

TÜKETİCİLER 60 MİLYON TL DOLAYINDA BİR ZARARA UĞRATILMIŞTIR
 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ ) Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararı ile;
• tüm yeni binalardaki abonelere,

• bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaç abonelerine,

• kaçak su kullandığı tespit edilen abonelere, 300TL karşılığında ( 200TL sayaç bedeli, 100TL montaj bedeli) ön ödemeli kartlı su sayacı takılması zorunluluğu getirilmiştir.

Aynı kararla, 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolan mekanik sayaçlar ile borcundan dolayı sökülen mekanik sayaçların yerine kartlı su sayacı takılması zorunluluğu ise mahkeme kararları ile iptal edilmiştir.

ASKİ’nin 25-30 TL tutarındaki mekanik sayaç yerine, 300TL karşılığında ön ödemeli kartlı su sayacı zorunluluğu getirmesi tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkına, ekonomik çıkarlarının korunması hakkına ve seçme hakkına aykırı bir uygulamadır.

Kartlı sayaç uygulaması ile hizmet verilmeden önce su bedeli alınmaktadır. Bu uygulama insanın suya ulaşma hakkına, tüketici haklarına, Anayasa’ya, kamu yararına ve kamu hizmetinin süreklilik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Nitekim, Danıştay 8.Dairesinin 24.06.2008 tarihli kararına göre, hizmetin karşılığının alınması, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne yazılan 19.07.2007 tarihli yazıda; suyun insan hayatı için vazgeçilmez bir unsur olduğu, şartlar ne olursa olsun kontörün bitmesi gerekçesiyle hiçbir koşulda suyun kesilemeyeceği, gerek bu nedenle gerekse de tüketicilere büyük bir külfet getireceği nedeniyle kartlı su sayacı zorunluluğunun kaldırılması istenilmiştir.

Bugün Ankara’da, 250 bin dolayında aboneye zorunlu olarak kartlı su sayacı kullandırılmaktadır. Çok daha ucuz olan mekanik sayaç yerine kartlı su sayacı kullandırılması zorunluluğu nedeniyle, abonelerden 60milyonTL fazladan bir bedel alınmış ve tüketiciler zarara uğratılmışlardır.

Bu nedenlerle, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile başta tüketici hakları olmak üzere hukuka aykırı olan, ASKİ’nin tüketicilere zorunlu olarak dayattığı kartlı su sayacına ilişkin 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı yönetim kurulu kararının 1,3,4,5,6 ve 8 nolu bentlerinin yürütmelerinin ayrı ayrı durdurulması ve iptali için bugün Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığında dava açmış bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan