Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

13.03.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Süt ve Yoğurtta Hileye İzin Veriliyor

SÜT ve YOĞURTTA HİLEYE İZİN VERİLİYOR.

TÜKETİCİ BESLENMESİ ve SAĞLIĞI RİSK ve TEHLİKEYE ATILIYOR.

SÜT HAYVANCILIĞI ve EKONOMİ ZARAR GÖRECEK.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KİMİN YANINDA ?
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bazı firmaların baskısı ile halkın ve çocukların en temel besin maddelerinden olan çiğ süt ve yoğurttaki yağsız kuru madde şartını kaldırdı. Diğer taraftan, yoğurttaki süt proteini oranını ise %4’den %3’e indirdi.

Süt Tebliğindeki Değişiklik
14.02.2000 tarih ve 23964 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde çiğ sütün bileşiminde yağsız kuru madde zorunluluğu bulunmaktaydı. Ancak, 22.08.2006 tarih ve 26267 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mevcut Tebliğdeki değişiklik ile çiğ sütteki yağsız kuru madde zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yoğurt Tebliğindeki Değişiklik
03.09.2001 tarihli 24512 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Fermente Sütler Tebliği’nde yoğurt bileşimindeki süt proteini için ağırlıkça en az %4, yağsız kuru madde için ağırlıkça en az %12 olması zorunluluğu getirilmişti. Ancak, 16 Şubat 2009 tarihli 27143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili Tebliğ değişikliğinde, yoğurtta bulunması zorunlu olan süt proteini oranı ağırlıkça %4’den %3’e düşürüldü. Yoğurdun bileşiminde ağırlıkça en az %12 olması gereken yağsız kuru madde zorunluluğu ise kaldırılmıştır.

Süt ve Yoğurt Tebliğlerindeki Değişikliklerin Doğuracağı Sonuçlar
Konuyla ilgili bilim insanları ve uzmanların görüşlerine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili tebliğlerde yapmış olduğu değişikliklerle çiğ sütün sulandırılmasının ve doğal yoğurtta kullanımı yasak olan katkıların kullanılmasının yolu açılarak, firmalara hile yapma ve daha çok kar yapma olanağı sağlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tarım Örgütünün belirlediği standardın altına düşerek çiğ sütte ve yoğurtta yağsız kuru madde zorunluluğunu kaldıran, yoğurttaki süt proteini oranının düşüren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sütün ve yoğurdun besin değerinin ve kalitesinin düşmesine, sağlık açısından risk ve tehlike oluşturabilecek katkı maddelerinin kullanılmasına neden olmuştur.

Bu uygulama ile ülkemize özgü olan geleneksel yoğurt, yani “Türk Tipi Yoğurt” ortadan kaldırılarak toplum ve tüketiciler firmaların daha çok kar elde edebilecekleri yoğurt tipine yönlendirilmek istenmektedir.

Bu uygulamayla tüketiciler kullandıkları hazır yoğurtta %25 daha az protein alacaklardır. Yoğurdun besleyicilik değeri düşecektir. Diğer taraftan, sütlerin bileşiminde yağ dışında bileşimle ilgili hiçbir kriterin Tebliğde olmaması her türlü hileye yol açacağından proteinsiz sütün üretilmesine de neden olunacaktır. Tüketiciler aldatılacak, sağlıkları olumsuz yönde etkilenecektir. Toplumun beslenmesine büyük bir darbe vurulacaktır.

Bu uygulama kalitesiz süt tozu ve çeşitli katkı maddelerinin ithalatını ya da çeşitli yollardan ülkeye girişini arttıracağından süt hayvancılığına ve ülke ekonomisine büyük bir darbe vurulacaktır. Çiftçi, tüketici ve ülkemiz çok büyük zarar görecektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu uygulaması tam bir skandaldır. Bakanlık ivedi olarak bu yanlış uygulamayı durdurmalıdır.

Tüketicilerin ne yediğini ve içtiğini bilme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle, tüketicilere şunu öneriyoruz:
Etiketinde; protein oranının en az %3.2 – 3.4, kuru madde oranının en az %10 olduğunu yazmayan ambalajlı sütü almayın. Aynı şekilde, etiketinde; protein oranının en az %4, kuru madde oranının en az %12 olduğunu yazmayan ambalajlı yoğurdu almayın.

Tüm kamuoyuna ve tüketicilere duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan