Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

06.02.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kredi Kartı Aidatları Bankaların Soygunudur

KREDİ KARTI AİDATLARI BANKALARIN BİR SOYGUNUDUR

BANKALARIN ALDIĞI KREDİ KARTI AİDATI KALDIRILMALIDIR

BANKALARIN YANINDA YER ALAN SANAYİ VE TİCARET BAKANINI KINIYORUZ
 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklik ile kredi kartı aidatının üç yılda bir alınacağını belirtmektedir. Oysa, Kanundaki ilk değişiklik taslağında kredi kartı aidatının yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere alınacağı belirtilmekteydi. Sanayi ve Ticaret Bakanı, Kanun Değişiklik Taslağını ilk durumdan daha geriye, tüketici aleyhine götürmüş oldu.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 02.05.2008 tarihli kararında ; mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre, bankaların sözleşmelerindeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına ilişkin şartın haksız şart olduğu ve kart ücreti alınamayacağı belirtilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanı, "Kredi kartı aidatlarının üç yılda bir alınacağı" şeklindeki açıklamasıyla Yargıtay Kararına aykırı bir tutum sergilemektedir. Sayın Bakan, tüketicinin değil bankaların yanında yer almaktadır.

Bankalar, haksız yere tüketicilerden milyarlarca TL tutarında kredi kartı aidatı almaktadır. Kredi kartı aidatları bankaların bir soygunudur.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada yapılan değişiklik ile bu haksızlığın ortadan kaldırılması gerekirken tam tersine haksızlığın yasal hale getirilmesine çalışılmaktadır.

Eğer, Yasa Tasarısı bu haliyle yasalaşırsa bankalar her yıl aldıkları kredi kartı aidat bedelinin kat kat fazlasını üç yılda bir alacaklardır.

Bu bakımdan, Yargıtay Kararına aykırı davranarak bankaların yanında tavır alan Sanayi ve Ticaret Bakanını kınıyoruz.

Biz tüketiciler olarak, haksız yere tüketicilerden alınan kredi kartı aidatının kaldırılmasını istiyoruz.

"Kredi kartı aidatı" adı altında tüketicilerden haksız yere bir bedelin alınamayacağı hükmünün Tüketicisinin Korunması Hakkında Yasa Taslağına konulmasını istiyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan