Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Seferber Olmalıyız

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ
 

“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Eğitim Anahtardır” sloganı ile dünya çapındaki tüketici örgütleri, sürdürülebilir tüketim için eğitim çağrısında bulunuyor!

Tüketici Hakları Derneği, sürdürülebilir tüketim için resmi eğitim konusunda gerçekleştirilen küresel tüketici hareketine katılmaktadır. Dünyadaki tüketici örgütleri, ulusal hükümetleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Sürdürülebilir Tüketim için Eğitim Prensipleri’ni benimsemeye ve uygulamaya davet ediyor. Bu günün amacı çocuklarımıza genç yaşlarından başlayarak sorumlu ve güçlendirilmiş tüketici olma yolunun sağlanmasıdır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Sürdürülebilir Tüketim için Eğitim Prensipleri’nde de özetlendiği gibi, sürdürülebilir tüketici tercihleri, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması için oldukça önemlidir. Bu nedenle Tüketici Hakları Derneği de dahil olmak üzere dünya çapındaki tüketici örgütleri, Çevre Bakanlarını Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Sürdürülebilir Tüketim için Eğitim Prensipleri’ni benimsemeye ve uygulamaya davet ederken, aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanları’ndan Sürdürülebilir Tüketim için Eğitim konusunu resmi eğitimin ve dolayısıyla ders programlarının bir parçası haline getirmelerini istiyor.

Türkiye’de çok az da olsa İlköğretimin 4.sınıfında okutulan Sosyal Bilgiler ders kitabında ve ilköğretimin 6.sınıfında okutulan Sosyal Bilgiler ders kitabında tüketici haklarına ilişkin bazı bilgilere yer verilmekle birlikte sürdürülebilir tüketime ders programlarında yer verilmemiştir.

Bu nedenle, sürdürülebilir tüketim konusunda; tüketici bilinci ile tüketicilerin, çocuklarımızın, gençlerimizin nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri, haklarını nasıl aramaları gerektiğinin en iyi şekilde ilgili ders programlarında yer almaları sağlanmalıdır.

Consumer International Başkanı Samuel Ochieng’in konuyla ilgili mesajını paylaşıyor ve diyoruz ki; “Çocuklarımız için, adaletli ve sağlıklı bir gelecek sağlamak için, kalkınma amaçlarımızı gerçekleştirmek için sürdürülebilirliğe her anlamda ihtiyacımız var. Tüketiciler, hükümetler ve şirketler, hepsi birden sorumluluk almalıdır. İnanıyoruz ki uzun dönemde bu sorumluluğu gerçekleştirmemize en iyi yardımcı olacak olan yol genç nesillere sürdürülebilir tüketim konusunu anlatmaktan ve öğretmekten geçmektedir.”

Son olarak diyoruz ki sürdürülebilir gelecek için tüm toplum kesimleri seferber olmalıdır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan