Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.08.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

1 Temmuz 2008’den İtibaren Uygulamaya Konulan %22 Elektrik Zammına İptal Davası

1 TEMMUZ 2008’DEN İTİBAREN UYGULAMAYA KONULAN %22 ELEKTRİK ZAMMINA İPTAL DAVASI

YÜKSEK ELEKTRİK ZAMLARI TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA YOL AÇACAKTIR

ÜLKEMİZ VE TÜKETİCİLER DIŞA BAĞIMLI VE YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARINA KURBAN EDİLEMEZ
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 26.06.2008 tarih ve 1666 sayılı Kurul Kararı ile 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe meskenlerde %21, sanayide %21.6, ticarethanelerde ise %21.8 dolayında zam yapılmıştır. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere meskenlere yapılan %19 dolayındaki elektrik zammını da dikkate alacak olursak, bu son zamla birlikte 2008 yılının ilk 6 ayında elektriğe toplam %45 dolayında zam yapılmıştır. Tüketiciler, tüm vergiler ve fonlarla birlikte 1kilovatsaat elektriğe 2007 yılında 15.81Ykrş öderken, şu anda 22.9Ykrş ödemektedir.

4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için geçerli olan 230 kilovatsaatlik elektrik tüketimi baz alındığında, aylık elektrik faturası 2007 yılında 36.4YTL’den Ocak 2008’de 43.5YTL’ye, son zamla da 52.6YTL’ye çıkmıştır. 492.41YTL net maaş alan asgari ücretli bir kişinin maaşının %10.7’si yalnızca elektriğe gitmektedir. Bu, dünya standartlarının üzerindedir. Yani, milli gelir de dikkate alındığında şu anda dünyanın en pahalı elektriği Türkiye’de kullanılmakta ve elektriğe en yüksek bedeli Türkiye’de yaşayan yoksul tüketiciler ödemektedir. Diğer taraftan, elektriğin sanayi mallarının üretiminde bir girdi olarak kullanılmasının sonucunda oluşacak maliyet artışının tüketicilere yansıtılması büyük zararlara ve sıkıntılara neden olmakta ve olacaktır.

Elektriğe yüksek oranda zam yapılmasına neden olan yanlış politikalar şunlardır:

• Elektrik üretiminde ithal ve pahalı doğalgaza bağımlı olunması, ayrıcalıklı “ya al ya öde” anlaşmalı, yap – işlet – devret, yap-işlet, işletme hakkı devri gibi imtiyaz verilerek gerçekleştirilen özelleştirmelerle kamunun maliyetinin 2-3 katına özel elektrik firmalarından elektrik alınması

• TEK’in 30 genel müdürlüğe bölünmüş olunmasının elektrik maliyetlerini arttırması

• Elektrikteki kayıp-kaçakların 1.2milyarYTL dolayındaki yıllık maliyetinin elektrik fiyatlarına yansıtılması. (Elektrikteki kayıp kaçaklar tüketicilerin faturasına %14.47 oranında zam olarak yansımaktadır. )

• DUY denilen Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi ile elektrikte borsa sistemi oluşturularak özel elektrik firmaları tarafından fiyatların istenildiği şekilde arttırılması.

• Kamunun elindeki elektrik santrallerine gerektiği gibi yatırım yapılmaması ve santrallerin yenilenmemesi

• Yerli enerji kaynaklarımızın ve enerji potansiyelimizin olması gerektiği şekilde değerlendirilmemesi

Elektrik hizmetleri, Anayasa Mahkemesinin 26.03.1974 ve 09.12.1994 tarihli kararlarına göre bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin kamu yararına uygun olarak tüketicilere sunulması gerekmektedir. Bu anlamda elektrik ticari bir mal değil, toplumsal bir hizmettir, bir yaşam ve tüketici hakkıdır. Bu bakımdan elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu, ucuz ve gerektiğinde ücretsiz verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin çıkarlarına, kamu yararına ve tüketici haklarına uygun olmayan dışa bağımlı yanlış enerji politikalarına dayalı olarak üretilen elektriğe yüksek oranda zam yapılmasının gerekçesi kabul edilemez. Tüketiciler ve ülkemiz yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarının kurbanı yapılamaz. Yapılan bu zam, Anayasamızın başlangıç ilkelerine, 2,8,166,167,168 ve 172. maddelerine aykırıdır.

Bu nedenlerle, biz Tüketici Hakları Derneği, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi ( KİGEM ) Vakfı olarak 01.07.2008 tarih ve 26923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 26.06.2008 tarih 1656 sayılı Kurul Kararı’nın geriye dönük telafisi olanaksız zararlara yol açmaması açısından yürütmesinin durdurulması ve iptali için bugün Danıştay’da dava açmış bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.


Tüketici Hakları Derneği (THD)

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) Vakfı