Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.06.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Melih Gökçek ve ASKİ Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu

MELİH GÖKÇEK VE ASKİ YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, DSİ’nin 1996 yılında hazırlamış olduğu Ankara’nın 2027 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan 240milyon dolar tutarındaki sağlıklı Gerede suyu yerine, bugüne kadar en az 700milyon dolar harcayarak sağlıklı olmayan Kızılırmak suyunu Ankara’ya getirmiştir.

Eğer, DSİ planı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınsaydı Gerede Su Sisteminin birinci aşaması 2004 yılında devreye girerek Ankara susuz kalmayacak, bugünkü gibi sağlıksız ve pahalı Kızılırmak suyuna mahkum olmayacaktı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 17.06.2004 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve ASKİ’ye Gerede sisteminin birinci kısmına hemen başlanması gerektiği bildirilmiştir. ASKİ de verdiği cevapta, Gerede sisteminin 2008 yılında devreye alınması gerektiğini, ASKİ’nin bu projeleri gerçekleştirecek mali ve teknik yeterlilikte olduğunu bildirdiği halde Ankara Büyükşehir Belediyesi Gerede sistemi yerine Kızılırmak projesini uygulamaya koymuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihmali ve uzman kuruluşlar tarafından yapılmış olan planlama çalışmalarına uyulmamış olması nedeniyle, Ankara’nın 2006 yılından itibaren su yönetim ve su işletme planı bozulmuştur. En az 5 yıl boyunca da bir düzelme olanağı olmadığı uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Bu ihmal nedeniyle, Ankara’ya yaklaşık bir yıldan beri normal seviyenin çok altında kot altı suyu verilmektedir. Kot altı suyu 24 saat aralıksız çalışan pompalar ile temin edilmekte, bunun için de büyük ölçüde enerji harcanarak suyun maliyetine yansıtılmaktadır.

Kızılırmak suyunun Ankara’ya getirilmesi, Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü barajından sonra mevcut ve yapılacak olan hidroelektrik enerji üretim tesislerinde üretilen ve üretilecek olan elektrik enerji miktarının azalmasına neden olacaktır. Bu enerji üretim azalmasının 15 yıllık parasal karşılığı ve oluşturacağı mali kaybın ise en az 1.2milyarABD doları olacağı uzmanlarca belirtilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin mevcut arıtma tesisleri Kızılırmak suyunu arıtmada yeterli olmadığından çok ileri teknoloji getirilirse su fiyatları yükselecektir. Ayrıca, Gerede Suyunun getirilmesi ile de Kızılırmak sistemi atıl kalacağından kamu ayrıca zarara uğratılmış olacaktır.

Gerek Ankara’daki su sıkıntısı gerekse Ankara’nın suyuna dünyanın en pahalı suyu unvanını kazandıran pahalılık, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetim hatalarından ve keyfi yönetiminden kaynaklanmaktadır.

Kanunla yetkili kılınan ve işin uzmanı olan DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan planları zamanında uygulamaması, uyarıları dikkate almaması, bunun yerine keyfi uygulamalarla daha büyük maliyetli yatırımları plansız bir şekilde Ankara halkına dayatarak ve daha önce yapılan yatırımların atıl kalmasına yol açarak Ankara halkını ve kamuyu zarara uğratmaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK ile ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Tüm kamuoyu ve Ankaralılara duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan