Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

16.05.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ Kartlı Sayaçlardan Haksız Yere Güvence Bedeli Almaktadır

ASKİ KARTLI SAYAÇLARDAN HAKSIZ YERE GÜVENCE BEDELİ ALMAKTADIR

KARTLI SAYAÇ KULLANAN ABONELER GÜVENCE BEDELİNİ GERİ ALMAK İÇİN HAKLARINI ARASINLAR
 

ASKİ, yeni abonelere zorunlu olarak kullandırdığı ön ödemeli kartlı su sayacından güvence bedeli (teminat) almaktadır.

Tüketici, hem sayacın bedelini hem de kullanacağı suyun bedelini peşin olarak zaten ödemektedir.

Güvence bedelinin anlamı, mekanik sayaç kullanan tüketiciler için kullanılan su bedeline ilişkin fatura düzenlendiğinden, fatura bedelinin ödenmemesi olasılığı karşılığında teminat niteliğinde alınan bir bedel olmasıdır.

Oysa, kartlı ön ödemeli elektronik sayaç kullanımında, tüketici, hem sayacın bedelini hem de kullanacağı suyun bedelini peşin olarak ödediğinden, kendisinden alınan güvence bedelinin yani teminatın mantıki bir dayanağı yoktur.

Nitekim, kendilerinden güvence bedeli alınan bazı tüketicilerin yapmış oldukları yasal girişimlerde, tüketici sorunları hakem heyetleri haksız yere alınan güvence bedelinin tüketicilere iadesine karar verdikleri halde, ASKİ bu kararlara iptal davası açmaktadır.

ASKİ’nin tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarına açmış olduğu iptal davalarını ise tüketici mahkemeleri alınan güvence bedelinin mantıki bir dayanağı kalmadığı gerekçesi ile reddetmektedir.

Tüketiciler bu haksız uygulama karşısında hakkını aramaya kalktıklarında ASKİ zorluk çıkarmakta, hakem heyeti kararlarını uygulamamaktadır. Tüketiciler, ancak, mahkemeler tarafından ASKİ’nin itirazı reddedildiğinde ödedikleri güvence bedelini geri alabilmektedirler.

ASKİ’nin bir an önce, bu haksız uygulamadan dönmesini, haksız yere aldığı güvence bedellerini tüketicilere zorluk çıkarmadan ödemesini, Deli Dumrul gibi davranmaktan vazgeçmesini öneriyoruz.

Ön ödemeli kartlı su sayacı alan ve haksız yere güvence bedeli ödeyen, ancak bugüne kadar her hangi bir girişimde bulunmayan binlerce tüketiciye haklarını aramaları ve yasal girişimde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz.

Tüketici Hakları Derneği olarak, haksız yere ödediği güvence bedelini geri almak için hakkını aramak isteyen tüketicilere izlenecek yol hakkında gerekli bilgileri vermeye ve yardımcı olmaya hazırız.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan