Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakkını Arıyor Eylem Takvimi’ni Açıklıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR EYLEM TAKVİMİ’Nİ AÇIKLIYORUZ
 

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, Derneğimizin bir hafta boyunca yapacağı etkinliklere ilişkin “Tüketici Hakkını Arıyor” adlı eylem takvimi aşağıda açıklanmıştır.

Tüketici Hakkını Arıyor Eylem Takvimi

• 11 Mart 2008 Salı saat:11:00 : EGO’nun doğalgaz bölümünün ( Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.) özelleştirilmesine ilişkin bir basın toplantısı yapılacaktır. Basın toplantısında, doğalgaz ünitesinin özelleştirilmesinin cazip hale getirebilmesi için nelerin yapıldığı, Ankaralı tüketicilerin özelleştirme nedeniyle ne şekilde zarara uğrayacağına açıklık getirilecektir.

• 13 Mart 2008 Perşembe saat 12:00 : TÜDEF’in düzenlediği Türk Telekom’un sabit soygununa son demek için; 15 martta “ sabit hat” kullanmayalım konulu eylem yapılacaktır. Eylemde bir basın açıklaması yapılarak önlüklerimizle tüketicilere boykota ilişkin duyuru dağıtılacaktır.

• 15 Mart 2008 Cumartesi saat 11:00 : GDO’lar ve Biyogüvenlik yasa girişimi konusunda bir basın toplantısı yapılacaktır. GDO’ya Hayır Platformu bileşenleri ile birlikte yapılacak basın toplantısında, GDO’ların ülkemiz ve tüketiciler için yarattığı ve yaratacağı risk ve tehlikelere değinilecektir.

• 17 Mart 2008 Pazartesi saat: 11:00 : “Çocuklara yönelik reklamların çocuklar üzerindeki etkisi” konulu bir basın toplantısı yapılacaktır. Açıklamada çocukların reklamlardan nasıl etkilendiği, bu konuda ilgili ve yetkili kuruluşların hangi önlemleri almaları gerektiği vurgulanacak, Tüketici Hakları Derneği’nin ( THD ) yaptığı ve yapacağı girişimler anlatılacaktır.

• 19 Mart 2008 Çarşamba saat:11:00 : “Elektriğin pahalı olmasının arkasındaki gerçekler” konulu bir basın toplantısı yapılacaktır. Toplantıda ayrıca, elektriğin nasıl ucuzlatılabileceği, alınması gereken teknik ve idari önlemler anlatılacaktır.

• 22 Mart 2008 Cumartesi : “Sağlık Hakkımız ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Götürdükleri” konulu Panel düzenlenecektir. THD, Ankara Tabip Odası, Petrol – İş Ankara Şubesinin birlikte düzenleyeceği panelde Sağlıkta Dönüşüm Programının çalışanlar, emekliler ve sağlık hizmeti alanlar üzerinde yaratacağı etkilere değinilecektir.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan