Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

06.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Başkent Doğalgaz Eski Mekanik Sayaçları Tüketicilere İkinci Kez Satıyor

BAŞKENT DOĞALGAZ ESKİ MEKANİK SAYAÇLARI TÜKETİCİLERE İKİNCİ KEZ SATIYOR
 

EGO’nun 1996 yılından itibaren zorunlu kıldığı elektronik doğalgaz sayaçlarının stoklarda kalmadığı gerekçe gösterilerek, daha önce sökülmüş olan eski mekanik sayaçlar Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından ikinci kez tüketicilere satılmaktadır.

Garanti süresi geçmiş ve 1988,89,90,91 tarihlerine ait olup tüketicilere bir bedel karşılığında verilerek daha sonra sökülmüş olan söz konusu mekanik sayaçlar yeni sayaç fiyatına 47.2 ABD Doları karşılığında tüketicilere yeniden satılmaktadır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin bu uygulaması üzerine Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunan bir tüketici kendisine eski sayaç satıldığını ileri sürerek ödemiş olduğu bedel karşılığında kendisine yeni bir sayaç takılmasını istemiştir. Hakem heyeti de tüketici lehine bedel indirimine karar vermiştir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimine soruyoruz:

• Madem ki tüketicilere mekanik sayaç kullandırma kararı verdiniz, neden 1996 yılından itibaren çok yüksek fiyatlarla tüketicilere elektronik sayaç taktırma zorunluluğu getirmiştiniz ?

• Garanti süresi geçmiş 1988, 89, 90, 91 tarihli ve bir bedel karşılığında tüketicilere verilmiş, kullanılmış ve eski mekanik sayaçların tüketicilere yeni fiyat üzerinden 2.kez satılması ahlaki midir , kamu yararına ve tüketici haklarına uygun mudur?

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini kötüye kullanmaktadır, kamu hizmetini suiistimal etmektedir, tüketici haklarını çiğnemektedir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya aykırı olarak ayıplı bir işlem ve uygulama içerisindedir. Buradaki ayıplı işlem ve uygulamanın birkaç boyutu bulunmaktadır. Şöyle ki;

• Daha önce başka bir tüketiciye bir bedel karşılığında satılmış olan, kullanılmış ve garanti süresi geçmiş, mekanik sayaç 2.kez tüketiciye yeni sayaç gibi satılmıştır. Bu nedenle yapılan işlem ayıplı bir işlemdir.

• Abonelik sözleşmesi, tek taraflı olarak tüketiciyle müzakere etmeden hazırlandığından ve belirlenen şart tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğundan haksız şarttır. Yasaya göre de haksız şart bağlayıcı değildir.

• Tüketicinin seçme hakkı engellenmiştir. Tüketici mekanik sayaç ya da elektronik sayaçtan birisini seçebilmelidir.

•Tüketicinin kullanmak istediği sayacı piyasadan daha ucuza alabilme olanağı bulunmakta, ancak bu olanak kendisine kullandırılmamaktadır.

Bu nedenle, binlerce tüketici haksızlığa uğratılmış ve mağdur edilmiştir. Bu durumda bulunan tüketiciler ikamet ettikleri tüketici sorunları hakem heyetlerine süresi içersinde başvuruda bulunarak; kullanılmış, garanti süresi geçmiş ve kendilerine 2.kez satılmış eski sayaçlara ödedikleri bedeli isteyebilirler. Tüketici Hakları Derneği, bu durumda bulunan tüketicilere, istemeleri halinde gerekli hukuksal desteği verecektir. Tüketicilere çağrımız: hakkınızı arayınız.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan