Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

16.01.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Ulaşıma Yapılan Zam

YETER ARTIK, GÖKÇEK ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma yapılan zam asgari ücretli, memur ve memur emeklisinin maaşına yapılan artışı fazlasıyla götürmüştür. Normal çok binişli kartlarda %20, öğrenciler için çok binişli ve indirimli kartlarda ise %22 olarak enflasyonun çok üzerinde zam yapılmıştır. Sözü edilen bu kartlarla bir kişi ya da öğrenci günlük gidiş-dönüş için 40Ykrş, aylık 12YTL daha fazla ödeme yapacaktır. Bir kişinin ulaşım gideri 10’luk-20’lik kartlarla günlük 2.40YTL, aylık 72YTL’dir. Bir öğrencinin ulaşım gideri ise indirimli kartlarla günlük 2.20YTL, aylık 66YTL olacaktır.

4 kişilik bir aileyi baz olarak alacak olursak; eğer anne,baba çalışıyor, çocuklar okula gidiyor ise ailenin aylık ulaşıma son zam ile fazladan yapacağı ödeme 48YTL, toplam ödeme ise 276YTL olacaktır. Ailede anne ya da babadan birisinin işe gittiğini, çocukların okula gittiğini düşünürsek ailenin aylık ulaşımı son zam ile yapacağı fazladan ödeme 36YTL, toplam ödeme ise 204 YTL olacaktır. Eğer 4 kişilik aileden bir kişi işe, bir kişi okula gidiyor ve bir kişi ise ayda 6 kez otobüse biniyor ise ailenin aylık ulaşımı son zam ile fazladan yapacağı ödeme 26.40YTL, toplam ödeme ise 152.40YTL olacaktır.

Eğer dolmuş ile işe ve okula gidip geliniyorsa ulaşım gideri daha da artacaktır. Asgari ücretliye 2008 yılından itibaren aylık %4 ve net olarak 16.80YTL artış yapılmış, memur ve memur emeklilerine ise %2.3 yani ortalama net 25-30YTL artış yapılmıştır. Görüleceği gibi, bir ailenin ortalama aylık ulaşım gideri dikkate alındığında yalnızca ulaşım zammı asgari ücretliyle memur ve memur emeklilerine yapılan net maaş artışlarını da geçmiştir. Buna göre, Ankaralı bir kişinin asgari ücrete çalıştığı dört kişilik bir ailenin yalnızca ulaşım giderleri asgari ücretin %16,50’si ile %50’si arasında değişmektedir.

Ulaşım hatlarının çok daha uzun olduğu İstanbul ‘da AKBİL denilen indirimli kartlarla öğrencinin bir binişi 80Ykrş’dur Ayrıca, bu kartlarla hem daha çok biniş hakkı hem de deniz otobüslerine ve halk otobüslerine biniş hakkı vardır. İzmir’de ise indirimli otobüs kartları 48Ykrş’dur.

Ülkelerin milli gelirleri dikkate alındığında Ankara’daki bir kişinin aylık ulaşım gideri Londra, Paris, Newyork, Amsterdam, Atina, Lizbon, Berlin, Madrid, Roma ve Tokyo’daki bir kişinin aylık ulaşım giderinden daha fazladır.

Ankara, ulaşımda, hem Türkiye’nin en pahalı kenti hem de dünyanın en pahalı başkenti durumuna getirilmiştir. Oysa, örneğin Fransa’da 11 yaşından küçükler otobüslere ücretsiz binmekte, kart sahipleri kartlarını sınırsız kullanmaktadır. Türkmenistan’da ve bazı Arap ülkelerinde ise toplu taşıma hizmetleri ücretsiz yapılmaktadır. Ayrıca, Derneğimiz tarafından 2005 yılı başında Ankara’da ulaşıma yapılan zammın iptali için açılan dava lehimizde sürerken ve henüz sonuçlanmamışken, hem Ağustos 2006 hem de Ocak 2008 yılı başından itibaren yapılan ulaşım zamları son derece haksız bir uygulamadır.

Tüm bu nedenlerle, haksız ve yersiz ulaşım zammı tüketicilere ve öğrencilere daha fazla zarar vermeden, zam kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için bugün Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine dava açmış bulunuyoruz. Tüm tüketicilere ve öğrencilere duyurulur.

“ Yeter artık, Gökçek elini cebimizden çek” diyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan