Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.01.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Elektrik Zammına İptal Davası

ELEKTRİK ZAMMINA İPTAL DAVASI

ULUSAL GELİR DURUMUNA GÖRE DÜNYANIN EN PAHALI ELEKTRİĞİ TÜRKİYE’DE

İTHAL ENERJİYE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM POLİTİKASININ SONUÇLARI İLE “YA AL YA ÖDE”  ANLAŞMASINA DAYALI PAHALI ELEKTRİK ALIMLARININ TÜKETİCİLERE YANSITILMASI KABUL EDİLEMEZ.
 

Elektrik, tüketicilerin en zorunlu gereksinmesi olmakla birlikte, en temel kamu hizmetidir. Zaten, alım gücü düşük olan ve büyük ekonomik sıkıntılar içinde yaşayan dar gelirli tüketiciler, bu yapılan elektrik zammı ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak daha da sıkıntıya düşecektir.

OECD ülkeleri de içinde olmak üzere ulusal gelir durumuna göre ülkelerin elektrik fiyatları karşılaştırıldığında en pahalı elektriğin Türkiye’de kullanıldığı görülmektedir. Yapılan son zamla da Türkiye’deki elektrik dünyadaki elektrik fiyatlarına göre daha da pahalı duruma getirilmiştir.

Tüketicilerin normal yaşamlarını sürdürebilmesi ; karanlıkta kalmaması, gıdasını saklayabilmesi, çamaşırını-bulaşığını yıkayabilmesi, evinin temizliğini ve ütüsünü yapabilmesi için elektrik kullanması en zorunlu gereksinmesi ve en temel hakkıdır. Bu nedenle, elektrikteki fiyat politikalarının evrensel tüketici hakları, kamu yararı ve sosyal devlet anlayışına uygun olması gerekmektedir.

Bazı ülkelerde, devletin vatandaşına ücretsiz elektrik temin ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, hükümetin, yüksek kamu yararı gereğince tüketici hakları ve sosyal devlet anlayışına uygun olarak elektrikteki fiyat politikalarını belirlemesi gerekir.

Su, kömür, rüzgar, jeotermal enerji, güneş gibi kendi doğal kaynaklarımız dururken dışa bağımlı ve ithal enerjiye dayalı yanlış elektrik üretim politikalarının sonuçlarının tüketicilere yansıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Bununla birlikte, “ya al ya öde” anlaşmalarından dolayı özel sektörden alınan elektriğin 2-2,5 kat daha pahalı olmasının bu yapılan zamma tüketicinin aleyhine haksız bir gerekçe oluşturması da kabul edilemez.

Tüm bu nedenlerden dolayı, elektriğe yapılan zammın iptali ve yürütmesinin durdurulması için bugün Danıştay’da Tüketici Hakları Derneği olarak dava açmış bulunuyoruz.

Kamuoyuna ve tüm tüketicilere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan