Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.01.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ulaşım Zammı

GÖKÇEK CEBİMİZDEN ELİNİ ÇEK

GÖKÇEK HAZİNEYE OLAN BORÇLARINI ANKARALILARA VE ÖĞRENCİLERE YÜKLEYECEK
 

Gökçek, ulaşıma yaptığı zamla başta öğrencilere olmak üzere Ankaralı tüketicileri önemli derecede sıkıntıya sokmuştur.

Normal çok binişli indirimli kartlarda %20, öğrenciler için çok binişli indirimli kartlarda ise %22 zam yapılmıştır.

Yapılan bu ulaşım zammına göre, bir kişi ya da öğrenci günlük 40 kuruş, aylık 12YTL daha fazla ödeme yapacaktır.

4 kişilik bir aileyi baz olarak alacak olursak; eğer anne,baba çalışıyor, çocuklar okula gidiyor ise ailenin aylık ulaşıma son zam ile fazladan yapacağı ödeme 48YTL, toplam ödeme ise 276YTL olacaktır. Ailede anne ya da babadan birisinin işe gittiğini, çocukların okula gittiğini düşünürsek ailenin aylık ulaşımı son zam ile yapacağı fazladan ödeme 36YTL, toplam ödeme ise 204 YTL olacaktır. Eğer 4 kişilik aileden bir kişi işe, bir kişi okula gidiyor ve bir kişi ise ayda 6 kez otobüse biniyor ise ailenin aylık ulaşımı son zam ile fazladan yapacağı ödeme 26.40YTL, toplam ödeme ise 152.40YTL olacaktır. Bu da dar gelirli özellikle de asgari ücretli ailenin bütçesine önemli bir yük bindirecektir.

OECD ülkelerinin başkentleri içersinde gelire göre en yüksek ulaşım ücreti Ankara’da alınmaktadır. Ankara’da öğrencilerin bir aylık ulaşım gideri ise 66YTL olacaktır. Ankara’da bir kişinin asgari ücretle çalıştığı 4 kişilik bir ailenin aylık ulaşım giderleri asgari ücretin en az %35’dir.

Ankara’daki ulaşım zammı özellikle de dar gelirli öğrencilerin ve tüketicilerin büyük bir sıkıntıya düşmesine neden olacaktır. Bu ulaşım zammı ile Melih Gökçek memura, işçiye ve asgari ücretliye yapılan zammı geri almıştır.

Anlaşılıyor ki Gökçek, hazineye olan borçlarını öğrencilere ve Ankaralılara yükleyecek. Tüketici Hakları Derneği olarak Gökçek’e yeter artık diyoruz ve sesleniyoruz. Gökçek, cebimizden elini çek.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan