Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.12.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Elektrik Zamlarıyla Yeni Yılda Tüketiciler Çarpılacaktır

HÜKÜMETİN TÜKETİCİLERE YENİ YIL KAZIĞI

ELEKTRİK ZAMLARIYLA YENİ YILDA TÜKETİCİLER ÇARPILACAKTIR.
 
HÜKÜMET ELEKTRİĞE ZAM YAPMA KARARINI GERİ ALMALI, YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARINI TERK ETMELİDİR.

ELEKTRİĞE YAPILAN ZAMMIN İPTALİ İÇİN TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİNCE DAVA AÇILACAKTIR.
 

Bilindiği gibi, Hükümet 1 Ocak 2008 yılından geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına konutlarda %15, sanayide %10 zam yapmıştır.

Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından, elektriğe Türkiye’de 5 yıldan beri zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek, zam yapılmasının zorunlu hale geldiği, AB ülkelerine göre de elektrik fiyatlarının daha ucuz olduğu belirtilmektedir.

Oysa, kişi başına ulusal gelire göre elektrik fiyatları karşılaştırıldığında, değil Avrupa Birliği ülkeleri arasında dünya ülkeleri arasında elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu anlaşılmaktadır.

AB ülkeleri de içinde olmak üzere çeşitli ülkelerin ulusal gelirleri ile konutlardaki elektrik fiyatlarını karşılaştıran tablodan bu gerçeği görebiliriz.
 

Elektriğe yapılan zam hükümetin tüketicilere yeni yıl kazığıdır. Gerek konutlara gerekse sanayiye yapılan zamlarla 1 Ocak 2008 yılından itibaren tüketiciler çarpılacaktır.

Zaten her geçen gün yoksullaşan ve alım gücü düşen tüketiciler elektriğe yapılan zamlarla iyice sıkıntıya düşecektir. Konutlardaki elektriğe yapılan zammın yanı sıra sanayi elektriğine yapılan %10 zam maliyetleri yükselteceğinden hemen tüm sanayi malları pahalılaşacak ve bu da tüketicilere olumsuz yönde yansıyacaktır.

Bu durum yerli üretime zarar vereceğinden işsizlik ve yoksulluğun daha da artmasına neden olunacaktır.

Tüketiciler ve Türkiye dışa bağımlı, ya al ya öde, yap-işlet devret , yap-işlet, anlaşmalarına dayalı, ülkeyi borç batağına ve çıkmaza sürükleyen yanlış bir enerji politikasına kurban edilmiştir.

Yapılan anlaşmalar kapsamında, kamunun ürettiği elektrik maliyetlerinin 2-2,5 katı üzerinde bir fiyatla özel sektörden elektrik almak zorunda kalınmıştır. Bu da elektrik fiyatlarının yüksek olmasına neden olmuştur.

Kendi yerli kaynaklarımız dururken dışa bağımlı olunmasaydı, özelleştirmeler, yabancılaştırmalar ve kamuyu 10 milyarlarca YTL zarara uğratan özel anlaşmalar yapılmasaydı bugün elektrik fiyatları en az yarıya inebilecekti.

Tüketiciler daha pahalı elektrik kullanmak ve daha pahalı sanayi malı almak durumunda kalmayacaktı.

Hükümet elektriğe zam yapma kararını geri almalı, yanlış enerji politikalarını terk etmelidir.

Elektrik, tüketicilerin en zorunlu gereksinmesi olmakla birlikte en temel kamu hizmetidir. Mevcut elektrik üretim ve fiyatlandırma politikaları tüketicilere zarar vermekte olup, tüketici haklarına ve kamu yararına aykırıdır.

Bu nedenle, Tüketici Hakları Derneği olarak elektriğe yapılan zammın iptali için dava açma hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. Tüm tüketicilere ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan