Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.07.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ekmeğimizle Oynamayın

EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağında Ekmek gramajının kaldırıldığı görülmektedir.

Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle de halk tipi ekmeğin gramajı ilgili kamu kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Oysa Ekmek Tebliğinde yapılan bir değişiklik ile ekmek gramajının belirlenmesi piyasa koşullarına ve fırıncıların inisiyatifine bırakılmak istenmektedir.

Eğer, Tebliğ Taslağı bu haliyle kabul görürse, zaten sorunlu olan ekmek konusunun iyice kaosa girmesine neden olunacaktır.

Bugüne kadar ekmekte uygulanan yanlış politikalar sonunda halk tipi ekmeğin ağırlığı 400-500 gramdan 200 grama kadar düşürülmüştür.

Ekmeğin sürekli küçülmesi tüketicilerin aleyhine gelişmiştir.

Halk tipi Ekmeğin gramajı düştükçe kalitesi de düşmüştür.

Ekmeğin gramajının düşürülmesi ve küçültülmesiyle sorunlar azalmamış, tam tersine artmıştır.

Küçülen ekmeğin kabarık gösterilmesi için aşırı katkı maddesi kullanılmakta ve ekmekler balon gibi olmaktadır.

Balon gibi kabaran ve içi bomboş olan ekmekler dökülmekte, dağılmakta ve ekmeğin lezzeti bozulmaktadır.

Ekmek gramajının belirlenmesi piyasa koşullarına bırakılamaz.

Beslenmesi ağırlıklı olarak ekmeğe dayalı olan dar gelirli ve yoksul tüketiciler daha büyük sıkıntıya düşürülecektir.

Tüketicilerin yaşadıkları mahalle ve semtlerde satılan ekmekler hangi gramajdan satılıyorsa tüketiciler o ekmeğe mahkum edileceklerdir.

Halk tipi ekmeğin gramajı 300-400 gramdan aşağı olmamalı ve Tebliğ buna göre düzenlenmelidir. Halk tipi ekmeğin dışında fırıncılar istedikleri ağırlıkta ekmek çıkartabilirler.

İlgili ve yetkililere sesleniyoruz:
Halkın ekmeği ile oynamayın. Küçülen ekmeği büyütün. Tebliği düzeltin.

Tüketicilere sesleniyoruz:
Ekmeğinize sahip çıkın

Eğer Tebliğ düzeltilmezse, iptal edilmesi için dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan