Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

23.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Telekomun Tarife Uygulaması Rekabete Aykırı

TELEKOMUN TARİFE UYGULAMASI REKABETE AYKIRI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. DOĞAL TEKEL DURUMUNU KULLANARAK TÜKETİCİLERİ SOYMAKTADIR.
 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin şehir içi görüşmelerine yapmış olduğu %25 zam ile tüketicilerin cebinden yaklaşık 800 milyon dolar çıkacaktır.

Diğer taraftan, hesaplı, standart ve yazlık hatlarda yıl boyunca kullanım hakkı olan ücretsiz 100 kontürün kullanım hakkı ilk bir ayla ve 22:00-07:00 saatleri arasında sınırlandırılarak ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca, hafta sonlarındaki (cumartesi, pazar) ve resmi tatillerdeki gün boyu indirim uygulaması da 23:00-07:00 saatlerine sıkıştırılarak kaldırılmıştır.

Şehir içi sabit telefon görüşmelerinde Türk Telekom rakipsiz ve doğal tekel durumundadır. Bu nedenle, seçme hakları bulunmadığından tüketiciler konuşma hizmetini Türk Telekom’dan almak zorundadırlar.

Türk Telekom, doğal tekel durumunu, tüketicilerin zorunluluğunu ve seçme hakkının olmadığını kötüye kullanarak şehir içi sabit telefon görüşmelerine resmi enflasyonun ve %25 oranında yapıldığı belirtilen zammın çok üzerinde zam yapmıştır. Derneğimizin yapmış olduğu bir hesaplamaya göre, hesaplı hattan yapılan görüşmelere %84.7 oranında zam yapıldığı görülmüştür.

Telekomünikasyon Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin tarifesini onaylayarak, rekabetin olmadığı şehir içi aramalarda tüketicileri cezalandırmış, tüketici haklarını çiğnemiş ve rekabet kurallarına aykırı davranmıştır. Gerek Telekomünikasyon Kurulu’nun gerekse Türk Telekom A.Ş.’nin bu uygulaması tüketici haklarına ve 4054 Sayılı Rekabet Yasasına aykırıdır.

Tüketici Hakları Derneği Rekabet Kurumuna başvuruda bulunarak aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

1- Şikayetimizle ilgili olarak 4054 Sayılı Yasa’nın 41.maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, aynı Yasa’nın 6.maddesine aykırı eylemleri nedeniyle soruşturma açılsın.

2- Doğal tekel durumunun kötüye kullanılarak şehir içi görüşme ücretleri ve sabit ücretlere ilişkin zam uygulaması ile diğer uygulamalar Yasa’nın 16.maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılsın.

3- Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 4054 Sayılı Yasaya aykırı eylemlerinin aynı Yasa’nın 9.maddesi gereğince sona erdirilmesi sağlansın. Türk Telekom, ihlal sona erdirilinceye kadar geçecek süre için ise Yasa’nın 17/a maddesi gereğince süreli para cezası ile cezalandırılsın.

4- Soruşturma süresince gerektiğinde tüketicilerin haklarının korunması için Yasa’nın 9.maddesi gereğince gereken geçici önlemler alınsın,

5- Görüşme ve sabit fiyatların makul seviyelere indirilmesi ve tüketiciler aleyhine olan diğer uygulamalar için azami özenin gösterilmesi gerektiği 4054 Sayılı Yasa’nın 9.maddesinin 1.fıkrası uyarınca ilgililere bildirilsin.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan