Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Mortgage Konut Finansman Sistemi

KREDİ KARTI KULLANANLAR MORTGAGE’DEN KAÇIN!

MORTGAGE TEHLİKELERLE DOLU.

MORTGAGE’DEN KAÇMAK İÇİN DİLEKÇE VERİN.

MORTGAGE KAPSAMINA GİRMEMEK İÇİN 6 HAZİRAN 2007 SON BAŞVURU TARİHİDİR.
 

Türkçe karşılığı ipotek, rehin anlamına gelen ya da tutsat denilen Mortgage konut finansman sistemi tehlikelerle doludur.

Devlet Bakanı Abdüllatif Şener’ in de belirttiği gibi dar gelirlilere uygun olmayan sistem, orta gelirli tüketicilere de uygun değildir.

Çünkü konut faizleri çok yüksektir. Bu sistem ile konut sahibi olabilecek bir kişi en az 700-800YTL taksit ödemek durumunda kalacaktır.

Sistemden asıl kazançlı çıkacak olanlar bankalar, sermaye grupları ve sistemin içinde yer alacak büyük şirketlerdir.

Mortgage (tutsat) yasası, ayağı yere basmayan hükümler, bilinmezlikler ve belirsizliklerle doludur. Yasa güvence verebilecek bir içeriğe sahip değildir.

Sistemde üst üste iki taksitini ödeyemeyen tüketicinin ipoteği nakite çevrilerek kredili konutuna el konulacaktır.

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi durumunda, tüketici tarafından bir ya da birden çok taksitin erken ödenmesi istendiğinde, kendisinden erken ödeme ücreti alınarak cezalandırılacaktır.

Yasa hükmüne göre, yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce konut kredisi kullanan tüketiciler 6 Haziran 2007 tarihine kadar yasa kapsamında olmamak için kredi çektikleri banka şubesine başvuruda bulunmazlarsa yasa kapsamına alınmış olacaklardır.

Tüketicilere Çağrı:

Mortgage kapsamına girmemek için 6 Haziran 2007 son tarihtir. Mortgage’den kaçmak için bu tarihe kadar ilgili banka şubesine bir dilekçe ile başvuruda bulunun. Aksi durumda ileride doğabilecek tehlikeler sizi bekliyor.

Dilekçe örneği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında bulunmaktadır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web adresi: www.sanayi.gov.tr