Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

GDO'lu Mısır İthal Edenlerden Hesap Soracağız

GDO’LU MISIR İTHAL EDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ
 

Toprak Mahsulleri Ofisi, çeşitli firmalardan gelen talepler üzerine, Türkiye’ye 2007 yılında 235.000 ton mısır ithal edeceğini 16 Mart 2007 de internet sitesinde duyurdu. Nitekim,Arjantin’den ithal edilen 40 bin tonluk GDO’lu mısır 2007 Nisan ayının ortasında bandırma limanına gelmiştir.

Gelen mısır üzerinde yaptırdığımız analizlerde laboratuarlardan alınan ilk inceleme sonucunda ithal edilen mısırın GDO'lu olduğu anlaşılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü 2 Mayıs 2007 tarihli ilkhaber gazetesinde, gelen mısırın GDO’lu olduğunu ve bu tür mısırın ülke içine girişini yasaklayan bir mevzuat olmadığını belirtmiştir.

Oysa ki, Türkiye’nin taraf olduğu ve onaylayarak yürürlüğe soktuğu Cartagena Biyogüvenlik Protokolü uyarınca Türkiye’nin, Biyogüvenlik Yasası’nı çıkartmadan Türkiye’ye GDO’lu ürün ithalatı yapmak yasal olarak mümkün değildir.

Türkiye’nin Ulusal ve Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeden genetiği değiştirilmiş organizmaları toprağımıza ve soframıza sokan AKP hükümeti halkımızı zehirlemektedir.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda, ülkemizin kabul ettiği ihtiyatlılık ilkesi uyarınca, bu ürünlerin zararlı olmadığı ispat edilmedikçe Türkiye’ye sokulması mümkün değildir. Bu nedenle, Türkiye’ye GDO’lu ürün sokan ve bunu göğüslerini gere gere açıklayan yetkililer suç işlemektedir. Tüketici Hakları Derneği konuyu en kısa zamanda yargıya intikal ettirecektir.

Türkiye genetik kaynakları zengin ve besin egemenliğini sağlayabilecek bir ülkedir. Ülkemizi GDO’lu ürün ve tohum ithalatı ve üretimi yapan tekeller işgal etmiştir. Irak halkına gen kaynaklarını yasaklayanlar, şimdi de Türkiye’nin gen kaynaklarını, topraklarını, gıdasını ve yaşamını esir almaktadır.

Bu esaretin karşısında, sessiz kalan, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanlar dün olduğu gibi bugün de kendi kişisel ve şirket çıkarları peşinde koşanlardır. Bunlarla işbirliği yapanları da tarihe havale etmeyeceğiz.

Biz tüketiciler bir an önce GDO’lu mısırların piyasadan toplatılmasını istiyoruz. Siz toplatmazsanız biz toplatacağız. GDO’lu mısır getirdiğiniz gemilerinize binin ve bu ülkeden defolun. Tarih sizi affetmeyecek biz de affetmeyeceğiz. Bu nedenle, bugünden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti savcılarının yaptığımız bu açıklamayı suç duyurusu sayarak bu ithalatı gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturmayı başlatacağına inanıyoruz. Bu konuda yüce yargıya elimizdeki bilgi ve belgeleri göndereceğiz.

AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! bir an önce GDO’LU ürün ithalatını durdurun, yaptığınız suçtur. Günlerdir, kamuoyunda mazlum edebiyatıyla gündemi değiştirmeyi çalışan hükümetiniz, ülkemizi açlığa ve sefalete mahkum ederken, GDO tüccarlarını zengin etmenin derdine düşmüştür. Tüketici haklarını savunma ve geliştirme sorumluluğu omuzlarında olan derneğimiz ve tüketici örgütleri sizden hesap soracaktır, hem sokakta hem de sandıkta iki elimiz yakanızdadır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan