Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.03.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ'nin Su Hizmetine İptal Davası

ASKİ’NİN SU HİZMETİNE İPTAL DAVASI !..

ASKİ’NİN PAHALI SU UYGULAMASINA TÜKETİCİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR!..
 

ASKİ’nin uyguladığı yüksek su fiyatları hakkında tüketicilerden Derneğimize gelen şikayetler üzerine bugün İdare Mahkemesinde haksız fiyat uygulamasının iptali ve yürütmenin durdurulması için Derneğimizce dava açılmıştır.

İptalini ve yürütmesini durdurulmasını istediğimiz haksız uygulamalar şunlardır:
1- Kademeli fiyat uygulaması,

2- Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi,

ASKİ, uzun zamandan beri suya kademeli fiyat uygulayarak ve su faturalarını 45 günlük periyotlarla düzenleyerek tüketicilerin çok pahalı su kullanmasına neden olmaktadır.

ASKİ tarafından, 10m3 ile 30m3 arasında tüketilen her m3 su başına %159, 30m3 den sonraki her m3 başına ise %284 daha fazla su parası alınmaktadır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.

Bu haksız uygulamanın kaldırılmasına ilişkin ASKİ’ye yapılan başvuruya ASKİ tarafından olumsuz cevap verilmiştir. Gerekçe olarak, sürekli yeni yatırımlar yapabilmek için ASKİ yönetim kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararları gereğince bu fiyat uygulamasına gidildiği belirtilmektedir.

Yatırımların faturasının tüketicilerin sırtına bindirilmesi sosyal devlet ve kamu yararı anlayışı ile tüketici haklarına aykırı bir uygulamadır.

Uygulamada hemen her abonenin ne kadar tasarruf yaparsa yapsın, kademeli artış sınırlarını geçtiği ortadadır.Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi ile tüketicilerin daha az su harcayarak kademe sınırlarını geçmemesi olanaksız duruma getirilmiştir.

Tüketicinin tarifede öngörülen kademe sınırlarına uyabilmesi için; çamaşırını, bulaşığını yıkamaması, evini temizlememesi, kendisinin de ayda, hatta 2 ayda bir yıkanması gerekecektir. Bu da tüketicinin yaşam standardının kabul edilemeyecek ölçüde düşmesi demektir. Bununla birlikte, yeterli su kullanmamak tüketicilerde sağlık sorunlarının doğmasına neden olabilecektir.

ASKİ’nin bu uygulaması Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre, haksız şarttır. Çünkü, sözleşmeye tek taraflı olarak tüketiciyle müzakere edilmeksizin konulan, iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarının yasa gereğince haksız şart olduğu belirtilmektedir. Yasaya göre, “haksız şart” tüketiciyi bağlamamaktadır.

Zaten zar zor geçinen ve büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde boğuşan tüketicilere, temel ve zorunlu bir kamu hizmeti olarak sunulması gereken su hizmetinden, değerinin çok üzerinde fahiş bedel alınması, kar amacı güdülmesi Anayasaya, sosyal devlet ve kamu yararı anlayışına, tüketici yasasına ve tüketici haklarına aykırıdır.

Bu haksız uygulamanın Tüketici Hakları Derneği ve Ankara’da yaşayan tüketiciler olarak iptal edilmesini istiyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan