Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.02.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Petrol Arama ve İşletme İmtiyazı Yabancılara Verilemez

PETROL ARAMA VE İŞLETME İMTİYAZI YABANCILARA VERİLEMEZ.

TÜRK PETROL KANUNUYLA KAPİTÜLASYONLAR YENİDEN HORTLATILIYOR.

TÜRK PETROL KANUNU TÜRKİYE’NİN İNTİHARI DEMEKTİR.

TÜRK PETROL KANUNU, TÜRKİYE’NİN PETROL VARLIĞININ SAVAŞSIZ, SİLAHSIZ YABANCILARA TESLİM EDİLMESİNİN ADIDIR.
 

Enerji ve petrol tüm ülkeler ve toplumlar için en stratejik konuların başında gelmektedir.

Türkiye ve Türk toplumu olarak, zaten , petrol ürünleri ve doğalgaz yönünden dışa bağımlılığın cezasını uzun yıllardan beri çok acı bir şekilde ödemekteyiz. Oysa, Türk Petrol Kanunu ile petrol kaynaklarımızın arama ve işletme hakkı yabancı petrol şirketlerine devredilmektedir.

Kendi ulusal petrol kaynaklarımız üzerinde devletin ve kamunun ağırlığı ve tasarrufu ortadan kaldırılıyor. Petrol kaynaklarımızı arama ve işletme hakkının Türk Petrol Kanunu ile yabancı petrol şirketlerine devredilmesi bağımsızlığımızdan vazgeçmek ve intihar demektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarında Atatürk ve arkadaşlarının en çok zorlandığı konuların başında kapitülasyonların kaldırılması ve yabancı şirketlerin elindeki ülkemiz varlıklarının millileştirilmesi gelmekteydi.

Çünkü , tam bağımsızlığın en temel koşullarından birisinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini bilen ve gören Atatürk ve arkadaşları bunu yapmak zorundaydı.

Tüketici Hakları Derneği olarak hükümete soruyoruz:
- Madem ki , en stratejik varlığımız olan petrolün aranması ve işletilmesi hakkını yabancı petrol şirketlerine devredecektik, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşını niye yaptık?

- Atatürk ve arkadaşları kapitülasyonları niye kaldırdı, millileştirmeleri neden yaptı?

- Türkiye ve Türk toplumu neden dünyanın en pahalı enerjisini tüketen ülkelerin ve toplumların başında geliyor?

Tüketici Hakları Derneği olarak, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını, uyarılarını son derece haklı ve önemli görüyor ve Petrol Yasasının geri çekilmesini istiyoruz.

Türk Petrol Kanunu ile kapitülasyonlar yeniden hortlatılıyor. Bu nedenle, petrol arama ve işletme imtiyazı yabancılara verilemez. Bu yasa, Türkiye’nin petrol varlığını savaşsız, silahsız yabancılara teslim edilmesinin adıdır. Bu Kanun ile ülkemizin ve halkımızın enerji güvenliği ve çıkarları yabancıların inisiyatifine bırakılmaktadır.

Tüketiciler olarak petrol ve diğer enerji kaynaklarımızın devlet ve kamu eliyle aranmasını ve işletilmesini istiyoruz. Çünkü , tüketiciler ve ülkemiz; ancak, kamu ve devlet eliyle kendi petrol ve diğer enerji kaynaklarımız işletilirse; ucuz, güvenli ve sürekli enerji tüketebilme olanağına kavuşabilir.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan